Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Etika

Index Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy.

62 vzťahy: Abstrakcia (filozofia), Adekvátnosť, Alasdair MacIntyre, Analytická etika, Aprobatívna etika, Aristoteles, Arno Anzenbacher, Autonómna etika, Biblia, Cnosť, Decizionizmus, Deontológia, Dobro, Emócia, Emotivizmus, Empíria, Etika cnosti, Etika komunikácie, Etika kozmickej teleológie, Etika sebarealizácie, Eutanázia, Filozofia, Heteronómna etika, Humanistická etika, I-ťing, Immanuel Kant, Interrupcia, John Rawls, Láska, Lingvistická analýza, Logická analýza, Ludwig Andreas Feuerbach, Ludwig Wittgenstein, Marcus Tullius Cicero, Marian Kuna, Metaetika, Morálka, Mravnosť, Normatívna etika, Novovek, Perfekcionizmus, Prax, Prírodná veda, Reflexia, Richard Rorty, Roger Bacon, Sémantická analýza, Súčasnosť, Starovek, Stoicizmus, ..., Stoická etika, Stredovek, Svet, Technológia, Teologická etika, Tradícia, Trest smrti, Utilitarizmus, Všeobecná etika, Vôľa, Veda, Zlo. Rozbaliť index (12 viac) »

Abstrakcia (filozofia)

Abstrakcia je stránka, forma poznania, spočívajúca v myšlienkovom odhliadnutí od mnohých vlastností predmetov a ich vzťahov a v oddelení, vyčlenení nejakej vlastnosti.

Nový!!: Etika a Abstrakcia (filozofia) · Pozrieť viac »

Adekvátnosť

Adekvátnosť (príslušné prídavné meno je adekvátny) môže byť.

Nový!!: Etika a Adekvátnosť · Pozrieť viac »

Alasdair MacIntyre

Alasdair Chalmers MacIntyre (* 12. január 1929, Glasgow, Spojené kráľovstvo) je škótsky filozof.

Nový!!: Etika a Alasdair MacIntyre · Pozrieť viac »

Analytická etika

Analytická etika je smer etiky 20. storočia zameriavajúci sa na analýzu mravného jazyka po stránke logickej, sémantickej, pragmatickej alebo lingvistickej.

Nový!!: Etika a Analytická etika · Pozrieť viac »

Aprobatívna etika

Aprobatívna etika (lat. approbatio – schvaľovanie) je teória morálky, v ktorej sa dobro definuje ako to, čo sankcionovala nejaká autorita (prikázala alebo schválila).

Nový!!: Etika a Aprobatívna etika · Pozrieť viac »

Aristoteles

Aristoteles alebo Aristotelés (po grécky: Αριστοτέλης - Aristoteles/iný prepis: Aristotelés; * 384 pred Kr., Stageira – † 322 pred Kr., Chalkis) bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (psychológie, zoológie, meteorológie atď.). Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením.

Nový!!: Etika a Aristoteles · Pozrieť viac »

Arno Anzenbacher

Arno Anzenbacher (* 14. február 1940, Bregenz, Rakúsko) je rakúsky filozof, etik a teológ.

Nový!!: Etika a Arno Anzenbacher · Pozrieť viac »

Autonómna etika

Autonómna etika je etická teória, podľa ktorej morálka vyrastá z vrodenej alebo apriórnej mravnej povinnosti.

Nový!!: Etika a Autonómna etika · Pozrieť viac »

Biblia

Gutenbergova Biblia Zvitky od mŕtveho mora Biblia (iné názvy: Písmo, Sväté písmo, Svätá Biblia; z gr. biblia.

Nový!!: Etika a Biblia · Pozrieť viac »

Cnosť

Cnosť alebo čnosť (grécky αρετη, areté, lat.virtus) je vypestovaný a navyklý (habituálny) sklon k dobrému konaniu.

Nový!!: Etika a Cnosť · Pozrieť viac »

Decizionizmus

Decizionizmus je pozícia, podľa ktorej platnosť noriem je odvodená z dohôd alebo mocenských pomerov, resp.

Nový!!: Etika a Decizionizmus · Pozrieť viac »

Deontológia

Deontológia (gr.) je časť etiky, ktorá skúma povinnosť, morálnu požiadavku, normu, to, čo sa má (Sollen).

Nový!!: Etika a Deontológia · Pozrieť viac »

Dobro

Dobro je z filozofického hľadiska to, čo teší a uspokojuje, čo zodpovedá túžbam a čo ich napĺňa, čo je dokonané a teda dokonalé (v tomto zmysle tiež riadne, žiadúce, determinované); všetko, čo prispieva k blahu; základná morálna hodnota; protiklad zla; to, čo sa pokladá za mravné a hodné nasledovania; to, čo sa považuje za zodpovedajúce mravnému ideálu.

Nový!!: Etika a Dobro · Pozrieť viac »

Emócia

Emócie sú psychologické procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia), zmenami pohotovosti a koncentrácie.

Nový!!: Etika a Emócia · Pozrieť viac »

Emotivizmus

Emotivizmus (angl. emotive.

Nový!!: Etika a Emotivizmus · Pozrieť viac »

Empíria

Empíria (gr.) je skúsenosť ako prameň poznania alebo ako poznávacia metóda; vedecké pozorovania a pokusy.

Nový!!: Etika a Empíria · Pozrieť viac »

Etika cnosti

Etika cnosti je etická teória, ktorá sa sústreďuje na koncept cnosti.

Nový!!: Etika a Etika cnosti · Pozrieť viac »

Etika komunikácie

Etika komunikácie je aplikovaná etika, ktorej predmetom výskumu je oblasť komunikácie, ľubovoľná komunikačná situácia (communication context) počnúc politickými diskusiami zameranými na masové poslucháčstvo až po interpersonálnu komunikáciu tvárou v tvár.

Nový!!: Etika a Etika komunikácie · Pozrieť viac »

Etika kozmickej teleológie

Etika kozmickej teleológie je etická koncepcia prvej polovice 20. stor. rozpracovaná v USA a v Anglicku, podľa ktorej morálku možno pochopiť iba z hľadiska evolučného vývinu vesmíru, ktorého základom je svetový účel.

Nový!!: Etika a Etika kozmickej teleológie · Pozrieť viac »

Etika sebarealizácie

Etika sebarealizácie je prúd v teórii morálky, ktorý vznikol koncom 19. stor. a podľa ktorého je cieľom morálnej činnosti realizácia vnutorného ja každého indivídua považovaného za jedinečné a neopakovateľné.

Nový!!: Etika a Etika sebarealizácie · Pozrieť viac »

Eutanázia

Eutanázia v medicíne je umelé skrátenie ťažkého smrteľného stavu.

Nový!!: Etika a Eutanázia · Pozrieť viac »

Filozofia

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti; filein.

Nový!!: Etika a Filozofia · Pozrieť viac »

Heteronómna etika

Heteronómna etika je etické učenie, podľa ktorého morálka vyrastá z príčin nezávislých od konajúceho subjektu.

Nový!!: Etika a Heteronómna etika · Pozrieť viac »

Humanistická etika

Humanistická etika je smer v teórii morálky, ktorý sa rozšíril v USA od 20. rokov 20. storočia, a ktorého predstaviteľmi boli: W. FFeith, Irving Babbitt, K. Garnet, I. Lewin.

Nový!!: Etika a Humanistická etika · Pozrieť viac »

I-ťing

I-ťing (čínsky 易經 Yì Jīng, zjednodušene 易经) alebo Kniha premien je najstarší klasický čínsky text.

Nový!!: Etika a I-ťing · Pozrieť viac »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (* 22. apríl 1724, Kráľovec – † 12. február 1804, tamže) bol predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie; tvorca kriticizmu alebo transcendentalizmu, či transcendentálnej filozofie.

Nový!!: Etika a Immanuel Kant · Pozrieť viac »

Interrupcia

Právny status interrupcie vo svete Interrupcia (iné názvy: umelé prerušenie tehotenstva, umelé prerušenie ťarchavosti, umelé ukončenie tehotnosti, umelý potrat, abort, lat. abortus arteficialis) je prerušenie (ukončenie) ťarchavosti chirurgickým zákrokom alebo chemickou látkou.

Nový!!: Etika a Interrupcia · Pozrieť viac »

John Rawls

John Rawls (* 21. február 1921, Baltimore, Maryland, Spojené štáty – † 24. november 2002, Lexington, Massachusetts) bol americký sociálny filozof, filozof politiky, filozof morálky a filozof kultúry.

Nový!!: Etika a John Rawls · Pozrieť viac »

Láska

Srdce sa používa ako symbol lásky Slovo láska môže mať viac významov.

Nový!!: Etika a Láska · Pozrieť viac »

Lingvistická analýza

Lingvistická analýza môže byť.

Nový!!: Etika a Lingvistická analýza · Pozrieť viac »

Logická analýza

Logická analýza je postup rozkladu na súčasti, v ktorom rozhodujúcu úlohu hrajú pojmy alebo kategórie logiky, ako napríklad logický pojem pojmu, logický pojem výrazu, logický pojem významu, logický pojem používania výrazu, logický pojem vyjadrovania atď.

Nový!!: Etika a Logická analýza · Pozrieť viac »

Ludwig Andreas Feuerbach

Pomník L.A.Feuerbacha v Nürnbergu Ludwig Andreas Feuerbach (* 28. júl 1804, Landshut – † 13. september 1872, Rechenberg pri Norimbergu) bol nemecký filozof, mladohegelovec, jeden z iniciátorov antropologizmu.

Nový!!: Etika a Ludwig Andreas Feuerbach · Pozrieť viac »

Ludwig Wittgenstein

Wittgensteinov hrob Ludwig Josef Johann Wittgenstein (* 26. apríl 1889 Viedeň, Rakúsko – † 29. apríl 1951 Cambridge, Spojené kráľovstvo) bol jedným z najvplyvnejších filozofov 20. storočia.

Nový!!: Etika a Ludwig Wittgenstein · Pozrieť viac »

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (* 3. január 106 pred Kr., Arpinum – † 7. december 43 pred Kr., Formiae) bol rímsky štátnik, rečník a filozof, autor početných politicko-teoretických, filozofických aj rečníckych spisov.

Nový!!: Etika a Marcus Tullius Cicero · Pozrieť viac »

Marian Kuna

doc.

Nový!!: Etika a Marian Kuna · Pozrieť viac »

Metaetika

Metaetika je časť etiky, ktorá rozpracúva problémy gnozeologickej a logickej povahy jazyka morálky.

Nový!!: Etika a Metaetika · Pozrieť viac »

Morálka

Morálka môže byť.

Nový!!: Etika a Morálka · Pozrieť viac »

Mravnosť

Mravnosť je súhrn zmýšľaní resp.

Nový!!: Etika a Mravnosť · Pozrieť viac »

Normatívna etika

Normatívna etika je podoba etickej teórie, ktorá sa usiluje formulovať a obhájiť kritéria morálne dobrého konania na abstraktnej rovine – v podobe morálnych noriem určujúcich dobré ľudské konanie.

Nový!!: Etika a Normatívna etika · Pozrieť viac »

Novovek

Novovek je historická perióda v dejinách ľudstva, ktorá nasleduje po stredoveku.

Nový!!: Etika a Novovek · Pozrieť viac »

Perfekcionizmus

Perfekcionizmus (lat.) je etické učenie, podľa ktorého je cieľom morálky ustavičné zdokonaľovanie človeka.

Nový!!: Etika a Perfekcionizmus · Pozrieť viac »

Prax

Prax (z lat. praxis.

Nový!!: Etika a Prax · Pozrieť viac »

Prírodná veda

Prírodné vedy alebo prírodoveda sú vedy, ktoré študujú fyzikálne, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás.

Nový!!: Etika a Prírodná veda · Pozrieť viac »

Reflexia

Reflexia môže byť.

Nový!!: Etika a Reflexia · Pozrieť viac »

Richard Rorty

Richard McKay Rorty (* 4. október 1931, New York, USA – † 8. jún 2007, Palo Alto, Kalifornia) bol americký filozof pôvodne analytickofilozofickej orientácie, ktorý sa stal postupne (najmä cez pragmatizmus a osvojenie si ideí Wittgensteina, Heideggera, postpozitivizmu, komuniológie atď.) synkretikom a predstaviteľom postmodernej filozofie.

Nový!!: Etika a Richard Rorty · Pozrieť viac »

Roger Bacon

Socha Rogera Bacona Roger Bacon, (* asi 1214 – † 1294) bol anglický filozof, člen františkánskeho rádu Bol jedným z najoriginálnejších mysliteľov stredoveku; propagátor experimentálnej vedy, ideológ mestských remeselníckych vrstiev.

Nový!!: Etika a Roger Bacon · Pozrieť viac »

Sémantická analýza

Sémantická analýza je analýza významu výrazu.

Nový!!: Etika a Sémantická analýza · Pozrieť viac »

Súčasnosť

Súčasnosť môže byť.

Nový!!: Etika a Súčasnosť · Pozrieť viac »

Starovek

MykénachStarovek je tradičné označenie obdobia svetových dejín, ktoré sa začína vznikom písomných systémov resp.

Nový!!: Etika a Starovek · Pozrieť viac »

Stoicizmus

Stoicizmus alebo stoická škola je filozofické učenie/smer antickej filozofie, ktorý vznikol koncom 4. storočia pred Kr. Pomenovanie tejto filozofickej školy vzniklo od pestrofarebnej stoy – stoa poikile (ή ποικίλη στοά).

Nový!!: Etika a Stoicizmus · Pozrieť viac »

Stoická etika

Stoická etika je etika, ktorá sa zakladá na myšlienke života v zhode s prírodou.

Nový!!: Etika a Stoická etika · Pozrieť viac »

Stredovek

Stredovek je epocha historického vývoja Európy medzi starovekom a novovekom.

Nový!!: Etika a Stredovek · Pozrieť viac »

Svet

Svet môže byť.

Nový!!: Etika a Svet · Pozrieť viac »

Technológia

Technológia (z lat. technologia Slovník filozofia a prírodné vedy. (Filozofické otázky prírodných vied). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. s. 720.

Nový!!: Etika a Technológia · Pozrieť viac »

Teologická etika

Teologická etika je etika zakladajúca sa na istom teologickom systéme; k najvplyvnejším smerom teologickej etiky patria etické učenia kresťanstva, islamu a budhizmu.

Nový!!: Etika a Teologická etika · Pozrieť viac »

Tradícia

Tradícia môže byť.

Nový!!: Etika a Tradícia · Pozrieť viac »

Trest smrti

Trest smrti je právoplatné zbavenie života, najčastejšie za obzvlášť závažné trestné činy.

Nový!!: Etika a Trest smrti · Pozrieť viac »

Utilitarizmus

Utilitarizmus- prelom 19.str.- je etická teória, ktorá pokladá za úplné kritérium mravnosti konania jeho užitočnosť.

Nový!!: Etika a Utilitarizmus · Pozrieť viac »

Všeobecná etika

Všeobecná etika je základná (fundamentálna) disciplína etiky, ktorá skúma etickú alebo morálnu skutočnosť a pokúša sa vymedziť pojem etickej alebo morálnej skutočnosti.

Nový!!: Etika a Všeobecná etika · Pozrieť viac »

Vôľa

Vôľa môže byť.

Nový!!: Etika a Vôľa · Pozrieť viac »

Veda

Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte.

Nový!!: Etika a Veda · Pozrieť viac »

Zlo

Zlo (z praslov. koreňa *zъlъ od ie. koreňa *ǵʰulo- s významom „krivý, pokrivený, odchyľujúci sa od správnej cesty“) je všetko škodlivé, ošklivé a záporné v živote, všetko, čo protirečí blahu, čo ho narúša alebo ničí, protiklad dobra, podľa chápania ktorého sa riadi aj chápanie zla.

Nový!!: Etika a Zlo · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Etický, Filozofia morálky, Fundamentálna etika.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »