Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Elektrická energia

Index Elektrická energia

Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu.

15 vzťahy: Čas, Chemická energia, Elektrické napätie, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický prúd, Elektrický spotrebič, Elektromotorická sila, Joule, Joulovo teplo, Mechanická energia, Teleso, Teplo, Watthodina, Zdroj (elektrotechnika).

Čas

Čas môže byť.

Nový!!: Elektrická energia a Čas · Pozrieť viac »

Chemická energia

Chemická energia je energia viazaná v stavbe molekúl jednotlivých látok.

Nový!!: Elektrická energia a Chemická energia · Pozrieť viac »

Elektrické napätie

Výstražná tabuľa vysokého napätia Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu potrebnú na premiestnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma bodmi v určitom elektrickom poli.

Nový!!: Elektrická energia a Elektrické napätie · Pozrieť viac »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikálne pole, v ktorom je veličinou poľa (čiže veličinou priradenou každému bodu poľa) intenzita elektrického poľa E. V nejakom bode existuje elektrické pole, ak v tomto bode pôsobí na elektricky nabité teleso sila F. Existuje ako.

Nový!!: Elektrická energia a Elektrické pole · Pozrieť viac »

Elektrický náboj

Elektrický náboj (Q) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť elektrickou silou.

Nový!!: Elektrická energia a Elektrický náboj · Pozrieť viac »

Elektrický prúd

Elektrický prúd môže byť.

Nový!!: Elektrická energia a Elektrický prúd · Pozrieť viac »

Elektrický spotrebič

Práčka Elektrický spotrebič alebo elektrospotrebič je elektrické zariadenie používané v domácnostiach, v dielňach a pod.

Nový!!: Elektrická energia a Elektrický spotrebič · Pozrieť viac »

Elektromotorická sila

Elektromotorická sila je definovaná ako množstvo energie získané na jednotku náboja, ktorý prechádza cez zariadenie v opačnom smere ako existujúce elektrické pole v zariadení.

Nový!!: Elektrická energia a Elektromotorická sila · Pozrieť viac »

Joule

Joule (skratka J, slovenská výslovnosť podľa slovníkov je, ale meno J. P. Joule sa v skutočnosti vyslovovalo) je jednotka práce a energie.

Nový!!: Elektrická energia a Joule · Pozrieť viac »

Joulovo teplo

Joulovo teplo je teplo, ktoré vzniká v elektrickom vodiči prechodom elektrického prúdu.

Nový!!: Elektrická energia a Joulovo teplo · Pozrieť viac »

Mechanická energia

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn.

Nový!!: Elektrická energia a Mechanická energia · Pozrieť viac »

Teleso

Teleso môže byť.

Nový!!: Elektrická energia a Teleso · Pozrieť viac »

Teplo

Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu.

Nový!!: Elektrická energia a Teplo · Pozrieť viac »

Watthodina

Watthodina (značka Wh) je jednotka energie.

Nový!!: Elektrická energia a Watthodina · Pozrieť viac »

Zdroj (elektrotechnika)

Zdroje pre zariadenia spotrebnej elektroniky Elektrický zdroj je súhrnný názov pre elektrické zariadenia, medzi ktorých dvoma rozličnými časťami (pólmi) je aj po pripojení elektrického obvodu (tzv. záťaže) udržovaný rozdiel elektrických potenciálov alebo napätia, pričom dodávajú do obvodu elektrický prúd.

Nový!!: Elektrická energia a Zdroj (elektrotechnika) · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Elektrika.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »