Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Elektrón

Index Elektrón

Odhad hustoty elektrónov v obale atómu vodíka Elektrón je elementárna častica v obale atómu s jednotkovým záporným nábojom.

55 vzťahy: Anihilácia, Atóm, Atómový obal, Írsko, Časticovo-vlnový dualizmus, Čerenkovovo žiarenie, Carl David Anderson, Chémia, Chemická väzba, Chemický prvok, Coulomb, Dielektrikum, Elektrónová konfigurácia, Elektrónvolt, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický prúd, Elektrina, Elektrodynamika, Elementárna častica, Fermión, Fonón, Fotón, Fyzik, Fyzika častíc, Gama, Gréčtina, Heisenbergov princíp neurčitosti, Jadro, James Clerk Maxwell, Jantár, Joseph John Thomson, Klasický polomer elektrónu, Kvantová elektrodynamika, Kvantová mechanika, Leptón, Magnetické pole, Magnetický moment, Meter, Neutrón, Niels Bohr, Orbitál, Pokojová hmotnosť, Pomer, Pozitrón, Protón, Rýchlosť, Rýchlosť svetla, Spin (fyzika), Supravodivosť, ..., Tok, Urýchľovač častíc, Vlnová funkcia, Youngov pokus, 1891. Rozbaliť index (5 viac) »

Anihilácia

Feynmanov diagram predstavuje anihiláciu elektrónu s pozitrónom. Vzniká fotón, ktorý potom produkuje dvojicu kvark-antikvark. Antikvark emituje Gluón. Anihilácia alebo anhilizácia je proces vo fyzike elementárnych častíc, ktorý môže nastať, keď sa zrazí častica so svojou antičasticou.

Nový!!: Elektrón a Anihilácia · Pozrieť viac »

Atóm

hélia. V jadre sú viditeľné dva protóny a dva neutróny, obiehajú ho dva elektróny. Atóm hélia Model Ernesta Rutherforda Atómy zlata Atóm (grec. άτομον – nedeliteľný) je najmenšia, chemicky ďalej nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Nový!!: Elektrón a Atóm · Pozrieť viac »

Atómový obal

Atómový obal je zložka atómu, pozostávajúca z elektrónov, ktorých počet sa rovná atómovému číslu (počtu kladných jednotiek náboja v jadre atómu).

Nový!!: Elektrón a Atómový obal · Pozrieť viac »

Írsko

Satelitná snímka Írska Írsko je štát v severozápadnej Európe, zaberajúci približne päť šestín povrchu ostrova Írsko.

Nový!!: Elektrón a Írsko · Pozrieť viac »

Časticovo-vlnový dualizmus

Časticovo-vlnový dualizmus (iné názvy: korpuskulárno-vlnový dualizmus, vlnovo-časticový dualizmus) je vyjadrením skutočnosti, že hmota podľa kvantovej teórie vykazuje tak časticové ako aj vlnové vlastnosti.

Nový!!: Elektrón a Časticovo-vlnový dualizmus · Pozrieť viac »

Čerenkovovo žiarenie

Čerenkovovo žiarenie v jadre pokusného reaktora TRIGA. Geometria Čerenkovovho žiarenia: → vektor pohybu častice → vektor pohybu fotónov \beta.

Nový!!: Elektrón a Čerenkovovo žiarenie · Pozrieť viac »

Carl David Anderson

Carl David Anderson (* 3. september 1905, New York, New York, USA – † 11. január 1991, San Marino, Kalifornia, USA) bol americký experimentálny fyzik, ktorý sa preslávil objavom pozitrónu pri štúdiu kozmického žiarenia.

Nový!!: Elektrón a Carl David Anderson · Pozrieť viac »

Chémia

Chémia je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.

Nový!!: Elektrón a Chémia · Pozrieť viac »

Chemická väzba

Chemická väzba je „špeciálny typ interakcie atómov (iónov), ktorý vedie k vzniku chemickej zlúčeniny a určuje jej energiu, geometrickú štruktúru a iné vlastnosti“.

Nový!!: Elektrón a Chemická väzba · Pozrieť viac »

Chemický prvok

Chemický prvok alebo prvok je látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom.

Nový!!: Elektrón a Chemický prvok · Pozrieť viac »

Coulomb

Coulomb (C) je jednotka SI elektrického náboja.

Nový!!: Elektrón a Coulomb · Pozrieť viac »

Dielektrikum

Dielektrikum je každá látka, ktorá sa polarizuje vo vonkajšom elektrickom poli.

Nový!!: Elektrón a Dielektrikum · Pozrieť viac »

Elektrónová konfigurácia

thumb V atómovej fyzike a kvantovej chémii popisuje elektrónová konfigurácia rozmiestnenie elektrónov atómu, molekuly alebo inej fyzickej štruktúry v atómovom alebo molekulovom orbitáli.

Nový!!: Elektrón a Elektrónová konfigurácia · Pozrieť viac »

Elektrónvolt

Elektrónvolt (značka eV) je fyzikálna jednotka energie.

Nový!!: Elektrón a Elektrónvolt · Pozrieť viac »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikálne pole, v ktorom je veličinou poľa (čiže veličinou priradenou každému bodu poľa) intenzita elektrického poľa E. V nejakom bode existuje elektrické pole, ak v tomto bode pôsobí na elektricky nabité teleso sila F. Existuje ako.

Nový!!: Elektrón a Elektrické pole · Pozrieť viac »

Elektrický náboj

Elektrický náboj (Q) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť elektrickou silou.

Nový!!: Elektrón a Elektrický náboj · Pozrieť viac »

Elektrický prúd

Elektrický prúd môže byť.

Nový!!: Elektrón a Elektrický prúd · Pozrieť viac »

Elektrina

Elektrina môže byť.

Nový!!: Elektrón a Elektrina · Pozrieť viac »

Elektrodynamika

Elektrodynamika je časť náuky o elektromagnetizme zaoberajúca sa pohybom elektricky nabitých častíc, ich vzájomným pôsobením prostredníctvom elektromagnetického poľa a elektromagnetickým vlnením.

Nový!!: Elektrón a Elektrodynamika · Pozrieť viac »

Elementárna častica

Elementárna častica môže byť.

Nový!!: Elektrón a Elementárna častica · Pozrieť viac »

Fermión

Štandardný model elementárnych častíc. Fermióny tvoria prvé tri stĺpce V časticovej fyzike sa za fermióny považujú všetky častice, ktoré sa správajú podľa Fermiho-Diracovho rozdelenia a platí pre ne Pauliho vylučovací princíp.

Nový!!: Elektrón a Fermión · Pozrieť viac »

Fonón

Fonón je energetické kvantum kmitov kryštálovej mriežky.

Nový!!: Elektrón a Fonón · Pozrieť viac »

Fotón

Fotón (z gréckeho: φως (fos), svetlo) je vo fyzike elementárna častica, kvantum elektromagnetického poľa a základná "jednotka" svetla a všetkých ostatných foriem elektromagnetického žiarenia.

Nový!!: Elektrón a Fotón · Pozrieť viac »

Fyzik

Fyzik je vedec, ktorý sa zaoberá fyzikou.

Nový!!: Elektrón a Fyzik · Pozrieť viac »

Fyzika častíc

Fyzika častíc (iné názvy: časticová fyzika, fyzika elementárnych častíc, subjadrová fyzika, subnukleárna fyzika, fyzika vysokých energií, vysokoenergetická fyzika) je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá štúdiom subatómových častíc.

Nový!!: Elektrón a Fyzika častíc · Pozrieť viac »

Gama

Gama môže byť.

Nový!!: Elektrón a Gama · Pozrieť viac »

Gréčtina

Gréčtina môže byť.

Nový!!: Elektrón a Gréčtina · Pozrieť viac »

Heisenbergov princíp neurčitosti

Heisenbergov princíp neurčitosti (iné názvy: princíp neurčitosti, Heisenbergov princíp) je jeden zo základných termínov kvantovej mechaniky (ktorý objavil a formuloval Werner Heisenberg).

Nový!!: Elektrón a Heisenbergov princíp neurčitosti · Pozrieť viac »

Jadro

Jadro môže znamenať.

Nový!!: Elektrón a Jadro · Pozrieť viac »

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell (* 13. jún 1831, Edinburgh, Spojené kráľovstvo – † 5. november 1879, Cambridge) bol škótsky fyzik.

Nový!!: Elektrón a James Clerk Maxwell · Pozrieť viac »

Jantár

Jantár je mineralizovaný zvyšok treťohornej živice ihličnatých stromov, tvoriaci amorfnú minerálnu masu.

Nový!!: Elektrón a Jantár · Pozrieť viac »

Joseph John Thomson

Sir Joseph John Thomson (* 18. december 1856, Manchester, Spojené kráľovstvo – † 30. august 1940, Cambridge, Spojené kráľovstvo) bol britský experimentálny fyzik.

Nový!!: Elektrón a Joseph John Thomson · Pozrieť viac »

Klasický polomer elektrónu

Klasický polomer elektrónu alebo Comptonov polomer alebo dĺžka Thomsonovho rozptylu je polomer elektrónu vypočítaný na základe nasledujúcich predpokladov: Jeho vzorec je: kde e a m je elektrický náboj a hmotnosť elektrónu, c je rýchlosť svetla a \epsilon_0 je permitivita prostredia.

Nový!!: Elektrón a Klasický polomer elektrónu · Pozrieť viac »

Kvantová elektrodynamika

Kvantová elektrodynamika je teória interakcie elektrónov s fotónmi.

Nový!!: Elektrón a Kvantová elektrodynamika · Pozrieť viac »

Kvantová mechanika

Obr. 1: Hustoty pravdepodobnosti korešpondujúce k vlnovým funkciám elektrónu v atóme vodíka. Vlnové funkcie majú definitívne hodnoty energie zväčšujúce sa v smere zhora nadol v závislosti od kvantového čísla n (na obrázku zobrazené len tri). Momenty hybnosti sa zväčšujú v smere zľava doprava (''s'' najnižší, ''d'' najvyšší). Jasnejšie oblasti korešpondujú s vyššou hustotou pravdepodobnosti pozície elektrónu. Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá skúma a popisuje javy na nanoskopických škálach.

Nový!!: Elektrón a Kvantová mechanika · Pozrieť viac »

Leptón

Leptón je častica, na ktorú nepôsobí silná jadrová sila.

Nový!!: Elektrón a Leptón · Pozrieť viac »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikálne pole, v ktorom sú veličinami poľa (čiže veličinami priradenými každému bodu poľa) intenzita magnetického poľa H a hustota magnetického toku B. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na pohybujúce sa elektrické náboje alebo magnety sila F. Prejavuje sa silovým pôsobením na železné predmety alebo iné magnety.

Nový!!: Elektrón a Magnetické pole · Pozrieť viac »

Magnetický moment

Magnetický dipólový moment je vektorová veličina charakterizujúca zdroje magnetického poľa.

Nový!!: Elektrón a Magnetický moment · Pozrieť viac »

Meter

Prototyp metra, uložený v Paríži Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI.

Nový!!: Elektrón a Meter · Pozrieť viac »

Neutrón

Schéma neutrónu Neutrón (n) (z gréčtiny neuter – ani jeden z dvoch) je subatomárna častica v jadre atómu s neutrálnym nábojom, nestabilná, o niečo ťažšia ako protón a približne 1 839-krát ťažšia ako elektrón.

Nový!!: Elektrón a Neutrón · Pozrieť viac »

Niels Bohr

Niels Henrick David Bohr (* 7. október 1885, Kodaň, Dánsko – † 18. november 1962, Kodaň) bol dánsky fyzik v oblasti atómovej a jadrovej fyziky.

Nový!!: Elektrón a Niels Bohr · Pozrieť viac »

Orbitál

Znázornenie výstavbového princípu orbitálov a ich tvaru Orbitál (iné názvy: orbita, staršie orbit, atómový orbit(ál)/atómová orbita) je priestor, v ktorom sa vyskytuje elektrón v atóme.

Nový!!: Elektrón a Orbitál · Pozrieť viac »

Pokojová hmotnosť

Pokojová hmotnosť je podľa fyziky hmotnosť telesa v systéme, ktorý je v pokoji voči tomuto telesu.

Nový!!: Elektrón a Pokojová hmotnosť · Pozrieť viac »

Pomer

Pomer môže byť.

Nový!!: Elektrón a Pomer · Pozrieť viac »

Pozitrón

hmlovej komory C.D. Andersona, prvého identifikovaného '''pozitrónu'''. 6mm olovená doska oddeľuje hornú a dolnú polovicu komory. Pozitrón musel prísť zdola, keďže horná stopa v magnetickom poli je viac ohnutá, indikujúc nižšiu energiu. Pozitrón alebo antielektrón (značka e+) je elementárna častica, ktorá je antičasticou elektrónu.

Nový!!: Elektrón a Pozitrón · Pozrieť viac »

Protón

Schéma protónu Protón (p+, H+) (z gréčtiny protos – prvý) je subatomárna častica v jadre atómu.

Nový!!: Elektrón a Protón · Pozrieť viac »

Rýchlosť

Rýchlosť môže byť.

Nový!!: Elektrón a Rýchlosť · Pozrieť viac »

Rýchlosť svetla

Rýchlosť svetla (značka cph alebo v) je rýchlosť šírenia svetla a všetkých ostatných druhov elektromagnetického vlnenia.

Nový!!: Elektrón a Rýchlosť svetla · Pozrieť viac »

Spin (fyzika)

Spin je vlastnosť elementárnych častíc.

Nový!!: Elektrón a Spin (fyzika) · Pozrieť viac »

Supravodivosť

Supravodivá kabeláž Supravodivosť je makroskopický kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu, neuvoľňuje sa žiadne joulové teplo a materiál sa stáva ideálnym diamagnetikom, čím kompenzuje vonkajšie magnetické pole.

Nový!!: Elektrón a Supravodivosť · Pozrieť viac »

Tok

Tok môže byť.

Nový!!: Elektrón a Tok · Pozrieť viac »

Urýchľovač častíc

Časticový urýchľovač je zariadenie, ktoré pomocou elektrického poľa udeľuje elektricky nabitým časticiam vysokú rýchlosť.

Nový!!: Elektrón a Urýchľovač častíc · Pozrieť viac »

Vlnová funkcia

Vlnová funkcia je v matematike a fyzike riešenie ľubovoľnej vlnovej rovnice, ktorá je obyčajne parciálna diferenciálna rovnica prvého alebo druhého rádu.

Nový!!: Elektrón a Vlnová funkcia · Pozrieť viac »

Youngov pokus

Ukážka prechodu vlnenia dvojštrbinou schéma pokusu Thomasa Younga Youngov pokus alebo dvojštrbinový experiment (z) je experiment publikovaný v roku 1803 fyzikom Thomasom Youngom pod názvom Experiments and Calculations Relative to Physical Optics, ktorým potvrdil, že svetlo je vlnenie.

Nový!!: Elektrón a Youngov pokus · Pozrieť viac »

1891

Žiadny popis.

Nový!!: Elektrón a 1891 · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »