Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Cytozín

Index Cytozín

Cytozín je heterocyklické zlúčenina odvodená od pyrimidínu.

13 vzťahy: CAS, Etanol, Guanín, Heterocyklická zlúčenina, Hustota, Molárna hmotnosť, Nukleová kyselina, Pyrimidín, Skupenstvo, Teplota topenia, Teplota varu, Voda, Vodíková väzba.

CAS

CAS môže byť.

Nový!!: Cytozín a CAS · Pozrieť viac »

Etanol

Skeletový vzorec etanolu Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina.

Nový!!: Cytozín a Etanol · Pozrieť viac »

Guanín

Guanín Guanín je heterocyklická zlúčenina, purínová dusíkatá báza.

Nový!!: Cytozín a Guanín · Pozrieť viac »

Heterocyklická zlúčenina

Heterocyklická zlúčenina je pomenovanie organickej zlúčeniny, ktorej molekula je tvorená aspoň jedným uhlíkovým cyklom, v ktorom sa však priamo v cykle okrem uhlíka nachádza aj iný prvok, napríklad kyslík, síra, dusík (najčastejšie), vzácnejšie aj fosfor, selén, telúr a iné.

Nový!!: Cytozín a Heterocyklická zlúčenina · Pozrieť viac »

Hustota

Hustota môže byť.

Nový!!: Cytozín a Hustota · Pozrieť viac »

Molárna hmotnosť

Molárna hmotnosť (staršie: molová hmotnosť, mólová hmotnosť) je fyzikálna veličina, ktorá udáva hmotnosť jednotkového látkového množstva látky (hmotnosť 1 mólu).

Nový!!: Cytozín a Molárna hmotnosť · Pozrieť viac »

Nukleová kyselina

Dvojvláknová deoxyribonukleová kyselina (DNA) Nukleové kyseliny (ďalej NK) alebo kyseliny bunkového jadra sú biomakromolekulové látky, ktoré sa spolu s bielkovinami považujú za najvýznamnejšie zložky živých sústav.

Nový!!: Cytozín a Nukleová kyselina · Pozrieť viac »

Pyrimidín

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická zlúčenina podobná benzénu a pyridínu.

Nový!!: Cytozín a Pyrimidín · Pozrieť viac »

Skupenstvo

Skupenstvo je charakteristika fyzikálneho stavu látky (predovšetkým usporiadanosti častíc v nej) podľa teploty a tlaku.

Nový!!: Cytozín a Skupenstvo · Pozrieť viac »

Teplota topenia

Závislosť teploty topenia ľadu od tlaku. Teplota topenia alebo teplota tavenia je teplota, pri ktorej látka mení skupenstvo z tuhého na kvapalné.

Nový!!: Cytozín a Teplota topenia · Pozrieť viac »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, pri ktorej tlak nasýtených pár sa vyrovná tlaku plynu nad povrchom kvapaliny.

Nový!!: Cytozín a Teplota varu · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Cytozín a Voda · Pozrieť viac »

Vodíková väzba

vode (čierne prerušované čiary). Vodíková väzba alebo vodíkový mostík je druh slabej interakcie medzi molekulami.

Nový!!: Cytozín a Vodíková väzba · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »