Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Chemická energia

Index Chemická energia

Chemická energia je energia viazaná v stavbe molekúl jednotlivých látok.

28 vzťahy: Atóm, Biochémia, Chemická reakcia, Chemická väzba, Chemický prvok, Deoxyribonukleová kyselina, Elektrolýza, Elektromagnetické žiarenie, Energia, Fotochémia, Fotosyntéza, Genetika, Horenie, Izotop, Kyslík, Látka (chémia), Metabolizmus, Molekula, Nukleónové číslo, Oxid uhličitý, Rádioaktívne žiarenie, Rádioaktívny rozpad, Sekundárny elektrochemický článok, Slnečná energia, Termochémia, Uhlík, Uhlie, Voda.

Atóm

hélia. V jadre sú viditeľné dva protóny a dva neutróny, obiehajú ho dva elektróny. Atóm hélia Model Ernesta Rutherforda Atómy zlata Atóm (grec. άτομον – nedeliteľný) je najmenšia, chemicky ďalej nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Nový!!: Chemická energia a Atóm · Pozrieť viac »

Biochémia

Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch.

Nový!!: Chemická energia a Biochémia · Pozrieť viac »

Chemická reakcia

Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty.

Nový!!: Chemická energia a Chemická reakcia · Pozrieť viac »

Chemická väzba

Chemická väzba je „špeciálny typ interakcie atómov (iónov), ktorý vedie k vzniku chemickej zlúčeniny a určuje jej energiu, geometrickú štruktúru a iné vlastnosti“.

Nový!!: Chemická energia a Chemická väzba · Pozrieť viac »

Chemický prvok

Chemický prvok alebo prvok je látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom.

Nový!!: Chemická energia a Chemický prvok · Pozrieť viac »

Deoxyribonukleová kyselina

Dvojzávitnica DNA v B forme. Pentózofosfátová kostra je naznačená len schematicky, detailne sú vykreslené iba bázy. Deoxyribonukleová kyselina alebo dezoxyribonukleová kyselina alebo kyselina de (z) oxyribonukleová, skr.

Nový!!: Chemická energia a Deoxyribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálno-chemický rozkladný dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez roztok, pri ktorom dochádza k chemickým zmenám na elektródach.

Nový!!: Chemická energia a Elektrolýza · Pozrieť viac »

Elektromagnetické žiarenie

Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia.

Nový!!: Chemická energia a Elektromagnetické žiarenie · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Chemická energia a Energia · Pozrieť viac »

Fotochémia

Fotochémia je náuka zaoberajúca sa chemickými reakciami podmienenými účinkom svetelného žiarenia (viditeľného, ultrafialového a infračerveného).

Nový!!: Chemická energia a Fotochémia · Pozrieť viac »

Fotosyntéza

List – miesto kde prebieha 99,9 % fotosyntézy u rastlín. Fotosyntéza (z gréc. Fós.

Nový!!: Chemická energia a Fotosyntéza · Pozrieť viac »

Genetika

Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť.

Nový!!: Chemická energia a Genetika · Pozrieť viac »

Horenie

Horenie alebo spaľovanie (v širšom zmysle) (podľa niektorých zdrojov je synonymum aj slovo oheň) môže byť.

Nový!!: Chemická energia a Horenie · Pozrieť viac »

Izotop

Izotopy (z gréckej predpony iso- (rovnaké-) a topos (miesto)) istého chemického prvku sú atómy tohto prvku s rovnakými protónovými číslami, ale s rôznymi počtami neutrónov (teda s rôznymi nukleónovými číslami).

Nový!!: Chemická energia a Izotop · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Chemická energia a Kyslík · Pozrieť viac »

Látka (chémia)

Látka v chémii označuje hmotu, ktorá sa skladá z rovnakých atómov, molekúl alebo iónov.

Nový!!: Chemická energia a Látka (chémia) · Pozrieť viac »

Metabolizmus

Metabolizmus môže byť.

Nový!!: Chemická energia a Metabolizmus · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Chemická energia a Molekula · Pozrieť viac »

Nukleónové číslo

Nukleónové číslo, staršie hmotnostné číslo, je celkový počet protónov a neutrónov atómového jadra, teda udáva približne aj jeho hmotnosť v atómových hmotnostných jednotkách '''u'''.

Nový!!: Chemická energia a Nukleónové číslo · Pozrieť viac »

Oxid uhličitý

Schéma molekuly oxidu uhličitého Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka.

Nový!!: Chemická energia a Oxid uhličitý · Pozrieť viac »

Rádioaktívne žiarenie

Rádioaktívne žiarenie je v užšom zmysle (korpuskulárne a/alebo elektromagnetické) žiarenie vysielané pri rádioaktívnom rozpade, t.j. buď priamo niektorými atómovými jadrami pri ich spontánnej premene na iné atómové jadrá (tzv. jadrové žiarenie) alebo z niektorých atómových obalov v súvislosti s dejmi v atómovom jadre toho istého atómu (napr. rádioaktívne žiarenie pri tzv. vnútornej konverzii alebo pri absorpcii K).

Nový!!: Chemická energia a Rádioaktívne žiarenie · Pozrieť viac »

Rádioaktívny rozpad

Symbol trojlístku sa používa tradične na označenie rádioaktívneho materiálu. Kód v štandarde Unicode tohto symbolu je U+2622 (☢). ionizujúceho žiarenia. Rádioaktívny rozpad alebo rádioaktívna premena je proces, pri ktorom nestabilné atómy strácajú svoju energiu vyžarovaním tzv. rádioaktívneho žiarenia (ktoré môže byť korpuskulárne alebo elektromagnetické).

Nový!!: Chemická energia a Rádioaktívny rozpad · Pozrieť viac »

Sekundárny elektrochemický článok

Ni-MH články formátu AA Li-iónový článok pre digitálne fotoaparáty Sekundárny elektrochemický článok (iné názvy: sekundárny článok, vratný elektrochemický článok, akumulátor, akumulátorový článok) je elektrochemický článok, ktorý po nabití (chemickej reakcii vyvolanej jednosmerným prúdom) je schopný spustiť opačnú chemickú reakciu, ktorou vzniká jednosmerný prúd (opačného smeru ako prúd nabitia).

Nový!!: Chemická energia a Sekundárny elektrochemický článok · Pozrieť viac »

Slnečná energia

Mapa slnečného žiarenia – Európa: Globálne horizontálne žiarenie Slnečné panely Mapa slnečného žiarenia – Slovenská Republika Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka.

Nový!!: Chemická energia a Slnečná energia · Pozrieť viac »

Termochémia

Termochémia alebo chemická termodynamika je odbor chémie, ktorý skúma tepelné javy pri chemických reakciách.

Nový!!: Chemická energia a Termochémia · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Chemická energia a Uhlík · Pozrieť viac »

Uhlie

Uhlie je čierna alebo hnedočierna horľavá hornina z radu kaustobiolitov, ktorá vznikla v uhoľných panvách procesmi preuhoľňovania z odumretých rastlinných tiel účinkom tlaku a teplotyVladár, J. a kolektív, Encyklopédia Slovenska VI.

Nový!!: Chemická energia a Uhlie · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Chemická energia a Voda · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »