Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Chémia

Index Chémia

Chémia je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.

66 vzťahy: Alchýmia, Analytická chémia, Anorganická chémia, Astrológia, Atóm, Biochémia, Bioinformatika, Biológia, Chémia, Chemická reakcia, Chemická rovnica, Chemická väzba, Chemické inžinierstvo, Cukor, Destilácia (chémia), Elektrón, Elektrochémia, Elektrolýza, Energia, Extrakcia (chémia), Farmácia, Filozofia, Filozofia vedy, Filtrácia, Fyzika, Fyzikálna chémia, Geochémia, Geológia, Ión, Izotop, Katalyzátor, Kryštál, Kvantová chémia, Kvapalina, Kyselina sírová, Kyslík, Látka, Makromolekulová chémia, Medicína, Metalurgia, Molekula, Mystika, Nanotechnológia, Neutrón, Oceľ, Organická chémia, Pevná látka, Plyn, Prírodná veda, Protón, ..., Prvá termodynamická veta, Rádiochémia, Sírovodík, Soľ, Spektroskopia, Stupeň Celzia, Teoretická chémia, Teplota, Termochémia, Termodynamika, Tvrdosť, Uhľovodík, Umenie, Vedec, Voda, Vodíková väzba. Rozbaliť index (16 viac) »

Alchýmia

Pietro Longhi (1702 – 1785) – Alchymisti Alchýmia je protovedecká a filozofická disciplína, ktorá kombinuje prvky chémie, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, sémiotiky, mystiky a umenia.

Nový!!: Chémia a Alchýmia · Pozrieť viac »

Analytická chémia

Analytická chémia je odvetvie chémie zaoberajúce sa delením, identifikáciou – dokazovaním a stanovovaním obsahu jednotlivých zložiek prírodných alebo umelých materiálov a ich zmesí.

Nový!!: Chémia a Analytická chémia · Pozrieť viac »

Anorganická chémia

Anorganická chémia je odvetvie chémie, ktoré sa zaoberá štúdiom tvorby zlúčenín, štruktúr a reakcií chemických prvkov a ich zlúčenín s výnimkou niektorých zlúčenín uhlíka (obvykle s väzbou C-C).

Nový!!: Chémia a Anorganická chémia · Pozrieť viac »

Astrológia

Zvieratník zo synagógy zo 6. storočia Astrológia je veľmi starý odbor (rozumej paveda), ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme.

Nový!!: Chémia a Astrológia · Pozrieť viac »

Atóm

hélia. V jadre sú viditeľné dva protóny a dva neutróny, obiehajú ho dva elektróny. Atóm hélia Model Ernesta Rutherforda Atómy zlata Atóm (grec. άτομον – nedeliteľný) je najmenšia, chemicky ďalej nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Nový!!: Chémia a Atóm · Pozrieť viac »

Biochémia

Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch.

Nový!!: Chémia a Biochémia · Pozrieť viac »

Bioinformatika

ľudského genómu je jeden z veľkých úspechov bioinformatiky. Bioinformatika je hraničná disciplína viacerých vedných odborov: informatiky, biochémie a aplikovanej matematiky.

Nový!!: Chémia a Bioinformatika · Pozrieť viac »

Biológia

Animalia –  Bos primigenius taurus Planta – Triticum Fungi – Morchella esculenta Stramenopila/Chromista – Fucus serratus Bacteria – Gemmatimonas aurantiaca (-.

Nový!!: Chémia a Biológia · Pozrieť viac »

Chémia

Chémia je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.

Nový!!: Chémia a Chémia · Pozrieť viac »

Chemická reakcia

Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty.

Nový!!: Chémia a Chemická reakcia · Pozrieť viac »

Chemická rovnica

Chemická rovnica je formálny zápis začiatku a konca chemickej reakcie.

Nový!!: Chémia a Chemická rovnica · Pozrieť viac »

Chemická väzba

Chemická väzba je „špeciálny typ interakcie atómov (iónov), ktorý vedie k vzniku chemickej zlúčeniny a určuje jej energiu, geometrickú štruktúru a iné vlastnosti“.

Nový!!: Chémia a Chemická väzba · Pozrieť viac »

Chemické inžinierstvo

Chemické inžinierstvo je technický odbor, ktorý sa zaoberá vypracúvaním, zavádzaním a kontrolou chemických procesov a konštrukciou, dimenzovaním a používaním prístrojov a zariadení na chemické procesy v priemyselnom meradle.

Nový!!: Chémia a Chemické inžinierstvo · Pozrieť viac »

Cukor

Cukor (z nem. Zucker.

Nový!!: Chémia a Cukor · Pozrieť viac »

Destilácia (chémia)

Schéma laboratórnej destilačnej aparatúry1. zdroj tepla2. destilačná banka3. destilačná hlava4. teplomer5. chladič6. vstup chladiaceho média7. výstup chladiaceho média8. destilát9. odsávanie (pri vákuovej destilácii)10. zachytávač destilátu Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu (napr. výroba destilovanej vody, výroba benzínu).

Nový!!: Chémia a Destilácia (chémia) · Pozrieť viac »

Elektrón

Odhad hustoty elektrónov v obale atómu vodíka Elektrón je elementárna častica v obale atómu s jednotkovým záporným nábojom.

Nový!!: Chémia a Elektrón · Pozrieť viac »

Elektrochémia

John Daniell a Michael Faraday Elektrochémia je odbor chémie, ktorý skúma procesy prebiehajúce na rozhraní elektród (kovových alebo polokovových, príp. grafitových) a elektrolytu.

Nový!!: Chémia a Elektrochémia · Pozrieť viac »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálno-chemický rozkladný dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez roztok, pri ktorom dochádza k chemickým zmenám na elektródach.

Nový!!: Chémia a Elektrolýza · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Chémia a Energia · Pozrieť viac »

Extrakcia (chémia)

Extrakcia je difúzna separačná operácia, pri ktorej sa z kvapalnej alebo tuhej zmesi oddelí vyžadovaná zložka rozpúšťaním v extrakčnom rozpúšťadle, ktoré sa s ostatnými zložkami pôvodnej zmesi nemieša alebo sa s nimi mieša len obmedzene.

Nový!!: Chémia a Extrakcia (chémia) · Pozrieť viac »

Farmácia

Farmácia alebo lekárnictvo je zdravotnícky odbor vedecky aj prakticky zameraný na výskum liečiv a liekov, na získavanie vedeckých poznatkov o nich, na hodnotenie a kontrolu akosti liečiv a liekov, na ich výrobu a rozdeľovanie, na organizáciu a riadenie farmaceutických funkcií, na výchovu a výuku odborníkov pre výkon farmaceutických funkcií a na získavanie, skladovanie a využitie dokladov o výkone týchto funkcií a odvetví v minulosti a súčasnosti.

Nový!!: Chémia a Farmácia · Pozrieť viac »

Filozofia

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti; filein.

Nový!!: Chémia a Filozofia · Pozrieť viac »

Filozofia vedy

Filozofia vedy disciplína, ktorá skúma štruktúru vedeckého poznania, prostriedky a metódy vedeckého poznania, spôsoby fundamentácie vedeckého poznania a vývin vedeckého poznania.

Nový!!: Chémia a Filozofia vedy · Pozrieť viac »

Filtrácia

Filtrácia je metóda na oddeľovanie nerozpustných tuhých látok od kvapalín alebo plynov na základe rozdielnej veľkosti častíc.

Nový!!: Chémia a Filtrácia · Pozrieť viac »

Fyzika

Plazmová lampa Fyzika (zo starogr. φυσικός (fysikos).

Nový!!: Chémia a Fyzika · Pozrieť viac »

Fyzikálna chémia

Fyzikálna chémia je veda, zaoberajúca sa fyzikálnymi vlastnosťami chemických sústav a zákonitosťami, ktoré opisujú ich správanie sa.

Nový!!: Chémia a Fyzikálna chémia · Pozrieť viac »

Geochémia

Geochémia je veda skúmajúca chemické zloženie Zeme.

Nový!!: Chémia a Geochémia · Pozrieť viac »

Geológia

Kontinentálny šelf Geológia (z gr. gé.

Nový!!: Chémia a Geológia · Pozrieť viac »

Ión

Ión môže byť.

Nový!!: Chémia a Ión · Pozrieť viac »

Izotop

Izotopy (z gréckej predpony iso- (rovnaké-) a topos (miesto)) istého chemického prvku sú atómy tohto prvku s rovnakými protónovými číslami, ale s rôznymi počtami neutrónov (teda s rôznymi nukleónovými číslami).

Nový!!: Chémia a Izotop · Pozrieť viac »

Katalyzátor

Katalyzátor (z gréckeho katálysis.

Nový!!: Chémia a Katalyzátor · Pozrieť viac »

Kryštál

Kryštál kremeňa Kryštál alebo kryštálový jedinec je fyzikálne a chemicky rovnorodé pevné teleso s pravidelnou (trojrozmernou) štruktúrou atómov, molekúl a iónov.

Nový!!: Chémia a Kryštál · Pozrieť viac »

Kvantová chémia

Kvantová chémia je odbor teoretickej chémie, ktorý využíva kvantovú mechaniku a teóriu kvantového poľa k riešeniu chemických problémov.

Nový!!: Chémia a Kvantová chémia · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Chémia a Kvapalina · Pozrieť viac »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (H2SO4, triviálny názov vitriol) je silná minerálna, anorganická kyselina, miešateľná s vodou v neobmedzenom pomere.

Nový!!: Chémia a Kyselina sírová · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Chémia a Kyslík · Pozrieť viac »

Látka

Látka môže byť.

Nový!!: Chémia a Látka · Pozrieť viac »

Makromolekulová chémia

Makromolekulová chémia je odvetvie chémie, ktoré sa zaoberá vlastnosťami, štruktúrou a prípravou makromolekulových látok.

Nový!!: Chémia a Makromolekulová chémia · Pozrieť viac »

Medicína

Medicína (z lat. (ars) medicina.

Nový!!: Chémia a Medicína · Pozrieť viac »

Metalurgia

Metalurgia je náuka o získavaní kovov z rúd, výrobe kovov a zliatin a spracovaní kovov a zliatin na polotovary a hutnícke výrobky.

Nový!!: Chémia a Metalurgia · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Chémia a Molekula · Pozrieť viac »

Mystika

Mystika (z gr. mystikos.

Nový!!: Chémia a Mystika · Pozrieť viac »

Nanotechnológia

uhlíkové nanorúrky. Nanotechnológia (.

Nový!!: Chémia a Nanotechnológia · Pozrieť viac »

Neutrón

Schéma neutrónu Neutrón (n) (z gréčtiny neuter – ani jeden z dvoch) je subatomárna častica v jadre atómu s neutrálnym nábojom, nestabilná, o niečo ťažšia ako protón a približne 1 839-krát ťažšia ako elektrón.

Nový!!: Chémia a Neutrón · Pozrieť viac »

Oceľ

Oceľový most Oceľ je zliatina železa s uhlíkom a legovacích prvkov (mangán, chróm, volfrám, kremík a iné), v ktorej obsah uhlíka je menší ako je jeho maximálna rozpustnosť v austenite, čo je 2,14%.

Nový!!: Chémia a Oceľ · Pozrieť viac »

Organická chémia

Organická chémia je časť chémie zaoberajúca sa organickými zlúčeninami, ich získavaním, izoláciou z prírodných látok, štúdiom ich štruktúry, priebehom ich reakcií a možnosťami ich umelej prípravy, čiže štúdiom syntézy organických zlúčenín.

Nový!!: Chémia a Organická chémia · Pozrieť viac »

Pevná látka

Pevná látka, tuhá látka, tuhé skupenstvo alebo pevné skupenstvo (o voľbe medzi slovami „pevný“ a „tuhý“ pozri napr.) je jedno z troch hlavných skupenstiev, napr.

Nový!!: Chémia a Pevná látka · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Chémia a Plyn · Pozrieť viac »

Prírodná veda

Prírodné vedy alebo prírodoveda sú vedy, ktoré študujú fyzikálne, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás.

Nový!!: Chémia a Prírodná veda · Pozrieť viac »

Protón

Schéma protónu Protón (p+, H+) (z gréčtiny protos – prvý) je subatomárna častica v jadre atómu.

Nový!!: Chémia a Protón · Pozrieť viac »

Prvá termodynamická veta

Prvá termodynamická veta alebo prvý termodynamický zákon je vo fyzike nasledujúci zákon: Znenie.

Nový!!: Chémia a Prvá termodynamická veta · Pozrieť viac »

Rádiochémia

Rádiochémia je odvetvie chémie zaoberajúce sa rádioaktívnymi materiálmi.

Nový!!: Chémia a Rádiochémia · Pozrieť viac »

Sírovodík

Štruktúrny vzorec Sírovodík alebo sulfán (monosulfán) (H2S) je plynná látka bez farby s charakteristickým zápachom po skazených vajciach a odpornou chuťou.

Nový!!: Chémia a Sírovodík · Pozrieť viac »

Soľ

Soľ môže byť.

Nový!!: Chémia a Soľ · Pozrieť viac »

Spektroskopia

disperzie svetla, ktoré prechádza cez optický hranol. Spektroskopia je fyzikálna metóda zaoberajúca sa vznikom a vlastnosťami spektra svetla, ktoré vzniká interakciou elektromagnetického žiarenia so vzorkou.

Nový!!: Chémia a Spektroskopia · Pozrieť viac »

Stupeň Celzia

Stupeň Celzia (značka °C) je jednotka teploty, pomenovaná po švédskom astronómovi Andersovi Celsiovi.

Nový!!: Chémia a Stupeň Celzia · Pozrieť viac »

Teoretická chémia

Teoretická chémia je odbor chémie, ktorý využíva neexperimentálne metódy na vysvetlenie alebo predpovedanie chemických javov.

Nový!!: Chémia a Teoretická chémia · Pozrieť viac »

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc.

Nový!!: Chémia a Teplota · Pozrieť viac »

Termochémia

Termochémia alebo chemická termodynamika je odbor chémie, ktorý skúma tepelné javy pri chemických reakciách.

Nový!!: Chémia a Termochémia · Pozrieť viac »

Termodynamika

Termodynamika je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej okolím.

Nový!!: Chémia a Termodynamika · Pozrieť viac »

Tvrdosť

Tvrdosť môže byť.

Nový!!: Chémia a Tvrdosť · Pozrieť viac »

Uhľovodík

Uhľovodík je organická zlúčenina zložená len z uhlíka a vodíka.

Nový!!: Chémia a Uhľovodík · Pozrieť viac »

Umenie

Michelangelo Buonarroti, Stvorenie Adama, 1510 (detail) Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom.

Nový!!: Chémia a Umenie · Pozrieť viac »

Vedec

Vedec je člen inteligencie; individuálny subjekt vedeckého osvojovania si sveta.

Nový!!: Chémia a Vedec · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Chémia a Voda · Pozrieť viac »

Vodíková väzba

vode (čierne prerušované čiary). Vodíková väzba alebo vodíkový mostík je druh slabej interakcie medzi molekulami.

Nový!!: Chémia a Vodíková väzba · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Chemik.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »