Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Cesta (stavba)

Index Cesta (stavba)

Cesta môže byť.

18 vzťahy: Anton Bernolák, Cesta I. triedy, Cesta II. triedy, Cesta III. triedy, Cestná komunikácia, Diaľnica, Encyklopédia Slovenska, Krajinská cesta, Miestna komunikácia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ottův slovník naučný, Pozemná komunikácia, Rýchlostná cesta, Rýchlostná komunikácia, Slovenská správa ciest, Slovník súčasného slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka (Peciar), Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí.

Anton Bernolák

Anton Bernolák zo Slanice – "Bernolak de Szlanicza" (* 3. október 1762, Slanica – † 15. január 1813, Nové Zámky) bol slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec.

Nový!!: Cesta (stavba) a Anton Bernolák · Pozrieť viac »

Cesta I. triedy

Označenie cesty I. triedy na Slovensku Cesta I. triedy je cesta na Slovensku a v Česku, ktorá má význam pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu.

Nový!!: Cesta (stavba) a Cesta I. triedy · Pozrieť viac »

Cesta II. triedy

Cesta II.

Nový!!: Cesta (stavba) a Cesta II. triedy · Pozrieť viac »

Cesta III. triedy

Cesta III. triedy číslo 2714 (staré číslo 508045) v obci Mládzovo, okres Poltár Cesta III.

Nový!!: Cesta (stavba) a Cesta III. triedy · Pozrieť viac »

Cestná komunikácia

Cestná komunikácia môže byť.

Nový!!: Cesta (stavba) a Cestná komunikácia · Pozrieť viac »

Diaľnica

Značka diaľnice, ktorá sa používa na Slovensku 30. rokoch 20. storočia tuniskej diaľnici (rezerva pre dobudovanie tretieho pruhu) Diaľničný most medzi Dánskom a Švédskom Švédsku Taliansku na A26 dir Odpočívadlo na nemeckej diaľnici A5 Rakúsko – Tauernská diaľnica A10 Varaždínska diaľnica A4 Tunel na chorvátskej diaľnici A4 Brne bola pôvodne stavaná ako úsek diaľnice Vroclav – Viedeň Výjazd z chorvátskej diaľnice A5 do mesta Đakovo Poľsko – Diaľnica A2 s rezervou pre tretí pruh Dopravné značenie na poľskej diaľnici A6 Belgické diaľnice sú ako jediné v Európe osvetlené Indii Švajčiarsko – diaľnica A13 neďaleko mesta Chur Slovenská diaľnica neďaleko obce Sverepec Albánsku Bosna a Hercegovina – most pri meste Visoko Informácia o poplatkoch za diaľnicu A10 v Rakúsku Diaľnica alebo neodborne autostráda (do roku 1938 aj autodráha, diaľková cesta) je v jednotlivých štátoch rôzne definovaný druh väčšinou viacpruhovej cestnej komunikácie s obmedzeným prístupom, ktorá slúži na rýchle dopravné spojenie medzi dôležitými centrami, a ktorá má len mimoúrovňové križovatky.

Nový!!: Cesta (stavba) a Diaľnica · Pozrieť viac »

Encyklopédia Slovenska

Encyklopédia Slovenska je vlastivedná encyklopédia v šiestich zväzkoch zameraná na témy súvisiace so Slovenskom.

Nový!!: Cesta (stavba) a Encyklopédia Slovenska · Pozrieť viac »

Krajinská cesta

Krajinská cesta môže byť.

Nový!!: Cesta (stavba) a Krajinská cesta · Pozrieť viac »

Miestna komunikácia

Miestna komunikácia je „pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území.“ STN 73 6100, dostupné online, prístup 2017-06-20 Delenie miestnych komunikácií podľa urbanisticko-dopravnej funkcie.

Nový!!: Cesta (stavba) a Miestna komunikácia · Pozrieť viac »

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sídlo MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je jedno z ministerstiev Slovenska.

Nový!!: Cesta (stavba) a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky · Pozrieť viac »

Ottův slovník naučný

Ottův slovník naučný Ottův slovník naučný alebo Ottova encyklopedie je 28-zväzková encyklopédia, ktorú v rokoch 1888–1909 vydal pražský nakladateľ Jan Otto.

Nový!!: Cesta (stavba) a Ottův slovník naučný · Pozrieť viac »

Pozemná komunikácia

Pozemná komunikáciaSTN 73 6100, dostupné online, prístup 2017-06-20§ 1 zákona č. 135/1961 Zb.

Nový!!: Cesta (stavba) a Pozemná komunikácia · Pozrieť viac »

Rýchlostná cesta

Dopravná značka označujúca rýchlostnú cestu Rýchlostná cesta alebo cesta pre motorové vozidlá je (podľa STN 736100) cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.

Nový!!: Cesta (stavba) a Rýchlostná cesta · Pozrieť viac »

Rýchlostná komunikácia

Rýchlostná komunikácia je na Slovensku v zmysle vyhlášky 35/1984 Zb.

Nový!!: Cesta (stavba) a Rýchlostná komunikácia · Pozrieť viac »

Slovenská správa ciest

Sídlo na Miletičovej 19 v Bratislave Slovenská správa ciest (skrátene SSC) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.

Nový!!: Cesta (stavba) a Slovenská správa ciest · Pozrieť viac »

Slovník súčasného slovenského jazyka

Slovník súčasného slovenského jazyka je jednojazyčný slovník súčasného slovenského jazyka s plánovaným rozsahom vyše 200 000 slov, ktorý vychádza od roku 2006 pod vedením hlavných redaktoriek Alexandry Jarošovej a Kláry Buzássyovej vo Vydavateľstve SAV.

Nový!!: Cesta (stavba) a Slovník súčasného slovenského jazyka · Pozrieť viac »

Slovník slovenského jazyka (Peciar)

Slovník slovenského jazyka je jednojazyčný slovník (v čase vydania) súčasného slovenského jazyka rozsahu vyše 120 000 slov, ktorý bol vydaný v 6 dieloch v rokoch 1959 až 1968 pod vedením hlavného redaktora Š. Peciara vo Vydavateľstve SAV.

Nový!!: Cesta (stavba) a Slovník slovenského jazyka (Peciar) · Pozrieť viac »

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum auctore Antonio Bernolák Nobili Pannonio Szlaniczensi (t. j. v modernej slovenčine „Slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský alebo slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský autora Antona Bernoláka, slanického panónskeho šľachtica“; pôvodný názov sa často uvádza chybne so slovom „Česko-“ namiesto Češko-) je viacjazyčný slovník Antona Bernoláka, prvý veľký slovník slovenčiny.

Nový!!: Cesta (stavba) a Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Automobilová cesta, Hradská, Hradská cesta, Silnica.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »