Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Brómované spomaľovače horenia

Index Brómované spomaľovače horenia

Brómované spomaľovače horenia (BFR) sú rôznorodou skupinou organických zlúčenín brómu, ktoré sa používajú ako prísada do horľavých materiálov (plasty, textílie atď.) s cieľom obmedziť či spomaliť ich horenie a zlepšiť ich požiarnu bezpečnosť.

14 vzťahy: Dioxín, Európska únia, HBCD, Horenie, Jed, Miroslav Šuta, Mozog, Oporná sústava, Plast, Polybrómované difenylétery, Polybrómovaný bifenyl, Polychlórované bifenyly, RoHS, Toxicita.

Dioxín

Ako dioxíny sa označuje súhrn 210 chemických látok zo skupín polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a dibenzofuránov (PCDF).

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Dioxín · Pozrieť viac »

Európska únia

Európska únia (EÚ) je integračné zoskupenie, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí 28 členských štátov s celkovým počtom 503,7 miliónov obyvateľov (približne 8 % svetovej populácie).

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Európska únia · Pozrieť viac »

HBCD

Štruktúrny vzorec HBCD 1,2,5,6,9,10-hexabrómcyklododekán (skratka HBCD alebo HBCDD) je cyklická organická zlúčenina, brómderivát cyklododekánu.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a HBCD · Pozrieť viac »

Horenie

Horenie alebo spaľovanie (v širšom zmysle) (podľa niektorých zdrojov je synonymum aj slovo oheň) môže byť.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Horenie · Pozrieť viac »

Jed

EÚ definuje symbol toxicity smernicou 67/548/EHS Jed (iné názvy: toxická/jedovatá/otravná látka, toxikum, otrava) je látka, ktorá už v malých množstvách spôsobuje poškodenie biologických funkcií organizmu až smrť.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Jed · Pozrieť viac »

Miroslav Šuta

MUDr. Miroslav Šuta (* 1969, Chomutov, Česko-Slovensko) je český publicista a environmentálny odborník.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Miroslav Šuta · Pozrieť viac »

Mozog

ľudský mozog magnetickej rezonancie (sekvencia "true" IR) Mozog (← z, en- v, kefalos hlava) je orgán, ktorý slúži ako centrum nervovej sústavy všetkých stavovcov a väčšiny bezstavovcov – iba niektoré bezstavovce, ako napríklad špongie, medúzy a hviezdice nemajú mozog, aj keď roztrúsené nervové tkanivo je u nich prítomné.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Mozog · Pozrieť viac »

Oporná sústava

Vnútorná kostra - Tyrannousaurus rex Oporná sústava alebo oporný systém je orgánová sústava tvoriaca oporu a ochranu organizmov.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Oporná sústava · Pozrieť viac »

Plast

Plastové výrobky Plast (iné názvy: plastická látka; menej vhodne: plastická hmota, umelá hmota) je syntetický alebo semisyntetický polymérny organický materiál.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Plast · Pozrieť viac »

Polybrómované difenylétery

Bromované difenylethery (PBDE) sú skupinou 209 brómovaných organických látok, ktoré sú nerozpustné vo vode, ale dobre rozpustné v organických rozpúšťadlách.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Polybrómované difenylétery · Pozrieť viac »

Polybrómovaný bifenyl

Polybrómované bifenyly Polybrómované bifenyly (PBB) je skupina brómovaných organických chemikálií, ktorých použitie v elektrických a elektronických zariadeniach je pre ich nebezpečné vlastnosti regulované európskou direktívou RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances), ktorá nadobudla účinnosť 1.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Polybrómovaný bifenyl · Pozrieť viac »

Polychlórované bifenyly

Štruktúra PCB Označovanie obsahu PCB Polychlórované bifenyly (PCB, PCBs) sú skupinou perzistentných organických látok, ktoré vznikajú chloráciou bifenylov.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Polychlórované bifenyly · Pozrieť viac »

RoHS

RoHS je skratka, vychádzajúca zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU z 8.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a RoHS · Pozrieť viac »

Toxicita

Toxicita je schopnosť chemickej látky spôsobiť poškodenie organizmu.

Nový!!: Brómované spomaľovače horenia a Toxicita · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »