Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Biológia

Index Biológia

Animalia –  Bos primigenius taurus Planta – Triticum Fungi – Morchella esculenta Stramenopila/Chromista – Fucus serratus Bacteria – Gemmatimonas aurantiaca (-.

71 vzťahy: Algológia, Anatómia, Antropológia, Archeóny, Astrobiológia, Baktérie, Bakteriológia, Bielkovina, Biochémia, Biofyzika, Biogeografia, Bioinformatika, Biomolekula, Biotechnológia, Botanika, Bunka, Chromista, Cytológia, Deoxyribonukleová kyselina, Doména, Druh (taxonómia), Ekológia, Ekosystém, Entomológia, Epidemiológia, Etológia, Eukaryoty, Evolúcia, Evolučná biológia, Farmakológia, Fosília, Fyziológia, Genetika, Geobotanika, Grécke jazyky, Histológia, Huby, Imunológia, Medicína, Mikrobiológia, Molekulárna biológia, Morfológia (biológia), Mykológia, Ontogenéza, Oológia, Organela, Organická chémia, Organizmus, Orgán, Paleontológia, ..., Parazitológia, Poľnohospodárstvo, Prión, Prokaryoty, Protista, Protozoológia, Prvoky, Rastliny, Ríša (taxonómia), Sociobiológia, Taxonómia (biológia), Teoretická biológia, Tkanivo, Vírus, Viroid, Virológia, Zem, Zoológia, 1766, 1800, 1802. Rozbaliť index (21 viac) »

Algológia

Algológia (lat. alga) je veda (vedná disciplína) zaoberajúca sa sinicami a riasami.

Nový!!: Biológia a Algológia · Pozrieť viac »

Anatómia

Anatómia (gréc. anatome, zo slova anatemnein.

Nový!!: Biológia a Anatómia · Pozrieť viac »

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch.

Nový!!: Biológia a Antropológia · Pozrieť viac »

Archeóny

Archeóny alebo Archaea (-lat.) alebo staršie arch(a)ebaktérie (lat. Archaeobacteria) sú rozsiahla a veľmi stará skupina organizmov.

Nový!!: Biológia a Archeóny · Pozrieť viac »

Astrobiológia

Astrobiológia (z gr. astron.

Nový!!: Biológia a Astrobiológia · Pozrieť viac »

Baktérie

Baktérie (zast. Schizomycetes, Bacteriophyta) sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov.

Nový!!: Biológia a Baktérie · Pozrieť viac »

Bakteriológia

Bakteriológia je biologická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním baktérií.

Nový!!: Biológia a Bakteriológia · Pozrieť viac »

Bielkovina

thumb thumb Bielkovina alebo proteín je vysokomolekulárna prírodná látka, ktorej základ tvorí jeden alebo viac reťazcov zložených z jednotlivých aminokyselín.

Nový!!: Biológia a Bielkovina · Pozrieť viac »

Biochémia

Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch.

Nový!!: Biológia a Biochémia · Pozrieť viac »

Biofyzika

Biofyzika je hraničný vedný odbor medzi biológiou a fyzikou skúmajúci živé systémy z fyzikálneho a fyzikálnochemického hľadiska.

Nový!!: Biológia a Biofyzika · Pozrieť viac »

Biogeografia

Biogeografia (gr.) je odbor zemepisu, ktorý sa zaoberá organickou časťou prírody; biologický zemepis.

Nový!!: Biológia a Biogeografia · Pozrieť viac »

Bioinformatika

ľudského genómu je jeden z veľkých úspechov bioinformatiky. Bioinformatika je hraničná disciplína viacerých vedných odborov: informatiky, biochémie a aplikovanej matematiky.

Nový!!: Biológia a Bioinformatika · Pozrieť viac »

Biomolekula

3D štruktúra myoglobínu Biomolekuly sú chemické zlúčeniny vyskytujúce sa v živých organizmoch.

Nový!!: Biológia a Biomolekula · Pozrieť viac »

Biotechnológia

Štruktúra ''inzulínu''Biotechnológia je technológia založená na využívaní poznatkov z biológie, ktorá sa využíva v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a v medicíne.

Nový!!: Biológia a Biotechnológia · Pozrieť viac »

Botanika

Biodiverzita Botanika (gr. botané.

Nový!!: Biológia a Botanika · Pozrieť viac »

Bunka

Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov (okrem vírusov, viroidov a vírusoidov, ak sú aj tieto považované za živé organizmy), ktorá má všetky základné vlastnosti života.

Nový!!: Biológia a Bunka · Pozrieť viac »

Chromista

Chromista sú taxón, najčastejšie ríša eukaryotov.

Nový!!: Biológia a Chromista · Pozrieť viac »

Cytológia

Epitelové bunky zafarbené na keratín a DNA. Cytológia (gréc. cytos – bunka, lat. logos – veda) je veda skúmajúca štruktúru a funkcie živých buniek, je súčasťou histológie.

Nový!!: Biológia a Cytológia · Pozrieť viac »

Deoxyribonukleová kyselina

Dvojzávitnica DNA v B forme. Pentózofosfátová kostra je naznačená len schematicky, detailne sú vykreslené iba bázy. Deoxyribonukleová kyselina alebo dezoxyribonukleová kyselina alebo kyselina de (z) oxyribonukleová, skr.

Nový!!: Biológia a Deoxyribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Doména

Doména môže byť.

Nový!!: Biológia a Doména · Pozrieť viac »

Druh (taxonómia)

Druh alebo species alebo spécia (lat. species) je taxonomická kategória s úrovňou nižšou ako rod (resp. podrod).

Nový!!: Biológia a Druh (taxonómia) · Pozrieť viac »

Ekológia

Ekológia študuje procesy na planéte Zem. Ekológia (← z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.

Nový!!: Biológia a Ekológia · Pozrieť viac »

Ekosystém

Savana Dažďový prales Ekosystém (z angl. ecosystem z ecology + system) je ucelená časť prírody (biosféry), ktorá nie je uzavretá a komunikuje s ostatnými časťami prírody.

Nový!!: Biológia a Ekosystém · Pozrieť viac »

Entomológia

chrobáka ''Diaprepes abbreviatus'' Entomológia (z gr. en-tomon.

Nový!!: Biológia a Entomológia · Pozrieť viac »

Epidemiológia

Epidemiológia (epi – na, medzi, demos – ľudia, logos – veda o) - je vedná disciplína, ktorá skúma prečo, kedy a kde sa choroby vyskytujú, a spôsoby, akými sa prenášajú.

Nový!!: Biológia a Epidemiológia · Pozrieť viac »

Etológia

Etológia je veda o všeobecnobiologických základoch a zákonitostiach správania živočíchov, ktorá sa utvorila v 30. rokoch 20. storočia v prácach K. Z. Lorenza.

Nový!!: Biológia a Etológia · Pozrieť viac »

Eukaryoty

Eukaryoty (iné názvy: eukaryonty, jadrové organizmy, nukleobionty, jadrovce; lat. Eukaryota alebo ako doména aj Eukarya) sú organizmy, ktorých bunky (tzv. eukaryotické bunky) majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou.

Nový!!: Biológia a Eukaryoty · Pozrieť viac »

Evolúcia

Evolúcia môže byť.

Nový!!: Biológia a Evolúcia · Pozrieť viac »

Evolučná biológia

Evolučná biológia je široká interdisciplinárna syntetizujúca oblasť biológie, ktorá zahŕňa niekoľko veľkých a v súčasnosti na rozdielnom stupni rozvinutých disciplín.

Nový!!: Biológia a Evolučná biológia · Pozrieť viac »

Farmakológia

Farmakológia (pharmakon – liek, droga, jed) je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb.

Nový!!: Biológia a Farmakológia · Pozrieť viac »

Fosília

ichtyosaura. Fosília (iné názvy: petrefakt, skamenenina, skamenelina; proces vzniku fosílie sa nazýva fosilizácia alebo skamenenie) môže byť.

Nový!!: Biológia a Fosília · Pozrieť viac »

Fyziológia

Fyziológia je veda študujúca funkcie organizmov, orgánov a orgánových sústav.

Nový!!: Biológia a Fyziológia · Pozrieť viac »

Genetika

Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť.

Nový!!: Biológia a Genetika · Pozrieť viac »

Geobotanika

Geobotanika môže byť.

Nový!!: Biológia a Geobotanika · Pozrieť viac »

Grécke jazyky

Grécke jazyky alebo nepresne gréčtina je súhrnné označenie pre jazyky starovekého, stredovekého a súčasného Grécka.

Nový!!: Biológia a Grécke jazyky · Pozrieť viac »

Histológia

Histológia je veda zaoberajúca sa štúdiom mikroskopickej štruktúry orgánov a tkanív (v prípade rastlín pletív).

Nový!!: Biológia a Histológia · Pozrieť viac »

Huby

Huby (lat. Fungi, staršie Mycetalia, vlastné huby/pravé huby - Eumycota, nesprávne Mycophyta) sú veľký taxón (spravidla ríša) heterotrofných väčšinou nepohyblivých organizmov bez fotosyntetických pigmentov.

Nový!!: Biológia a Huby · Pozrieť viac »

Imunológia

Imunológia (z latinčiny) je odbor biológie a medicíny, ktorý sa zaoberá štúdiom zákonitostí imunologických reakcií živočíchov a človeka.

Nový!!: Biológia a Imunológia · Pozrieť viac »

Medicína

Medicína (z lat. (ars) medicina.

Nový!!: Biológia a Medicína · Pozrieť viac »

Mikrobiológia

Mikrobiológia (z a) je veda skúmajúca jednobunkové mikroorganizmy (najmä baktérie, huby, kvasinky a plesne), nebunkové organizmy (vírusy) a subvírové patogény (prióny a viroidy), ich život, vlastnosti, činnosti, ich význam pre život rastlín, zvierat a ľudí.

Nový!!: Biológia a Mikrobiológia · Pozrieť viac »

Molekulárna biológia

Molekulárna biológia je vedný odbor zaoberajúci sa biológiou na úrovni molekúl.

Nový!!: Biológia a Molekulárna biológia · Pozrieť viac »

Morfológia (biológia)

Morfológia je vedný odbor biológie, ktorý sa zaoberá vonkajšou stavbou organizmov.

Nový!!: Biológia a Morfológia (biológia) · Pozrieť viac »

Mykológia

Mykológia Mykológia (z gréckeho μύκης - mýkés, čo znamená „huba“) je veda zaoberajúca sa štúdiom húb, ich genetických a biochemických vlastností, využitie v lekárstve a potravinárstve, otravami a chorobami nimi spôsobenými.

Nový!!: Biológia a Mykológia · Pozrieť viac »

Ontogenéza

Ontogenéza (z grec. ον, on.

Nový!!: Biológia a Ontogenéza · Pozrieť viac »

Oológia

Oológia je náuka o (hlavne vtáčích) vajíčkach.

Nový!!: Biológia a Oológia · Pozrieť viac »

Organela

(Bunková) organela je subcelulárna (čiže menšia ako bunka) podjednotka (akýsi orgán) bunky, ktorá je špecializovaná na nejakú funkciu, a ktorá je spravidla obklopená membránou.

Nový!!: Biológia a Organela · Pozrieť viac »

Organická chémia

Organická chémia je časť chémie zaoberajúca sa organickými zlúčeninami, ich získavaním, izoláciou z prírodných látok, štúdiom ich štruktúry, priebehom ich reakcií a možnosťami ich umelej prípravy, čiže štúdiom syntézy organických zlúčenín.

Nový!!: Biológia a Organická chémia · Pozrieť viac »

Organizmus

Organizmus môže byť.

Nový!!: Biológia a Organizmus · Pozrieť viac »

Orgán

Orgán môže byť.

Nový!!: Biológia a Orgán · Pozrieť viac »

Paleontológia

Paleontológia (z gréčtiny) je veda o vývoji života na planéte, o starých rastlinách a živočíchoch, ktoré skúma na základe ich fosílií zachovaných v skalách.

Nový!!: Biológia a Paleontológia · Pozrieť viac »

Parazitológia

Parazitológia je náuka alebo veda o parazitoch, ich hostiteľoch, vzťahmi medzi nimi a o chorobách, ktoré vyvolávajú.

Nový!!: Biológia a Parazitológia · Pozrieť viac »

Poľnohospodárstvo

Orba poľa s využitím konskej sily, dnes zastaraný spôsob. kukurice. Poľnohospodárstvo je odvetvie hospodárstva, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie výživy obyvateľstva.

Nový!!: Biológia a Poľnohospodárstvo · Pozrieť viac »

Prión

Výskyt prionových ochorení na Slovensku od 2011 - 2017 Prión je nebunková infekčná častica, tvorená bielkovinami.

Nový!!: Biológia a Prión · Pozrieť viac »

Prokaryoty

Baktéria druhu ''Escherichia coli'', najlepšie preskúmaný prokaryotický organizmus, zástupca veľkého taxónu ''Bacteria''. archaeí, druhého veľkého taxónu, ktorý spolu s baktériami patrí medzi prokaryoty. Prokaryoty (iné názvy: prokaryonty, prvojadrové organizmy, anukleobionty, predjadrovce, prvobunkovce, monéry; lat. Prokaryota, v niektorých klasifikáciách Monera alebo Prokaryotae alebo zriedka Prokarya) sú organizmy (spravidla mikroorganizmy), ktorých bunky (tzv. prokaryotické bunky alebo prokaryontné bunky) sa nedelia na bunkové jadro a cytoplazmu (čiže protoplazma jadra nie je od ostatnej plazmy oddelená jadrovou membránou).

Nový!!: Biológia a Prokaryoty · Pozrieť viac »

Protista

náhľad Protista (iné názvy: Protoctista, Monocytozoa) je súhrnné označenie a/alebo taxonomická jednotka pre jednobunkové organizmy (napr. Haeckel 1866), prípadne vrátane vírusov, alebo dnes častejšie len pre jednobunkové (prípadne aj drobné mnohobunkové) eukaryoty (napr. Whittaker 1969, Woese 1977).

Nový!!: Biológia a Protista · Pozrieť viac »

Protozoológia

Protozoológia je náuka o prvokoch.

Nový!!: Biológia a Protozoológia · Pozrieť viac »

Prvoky

Prvoky alebo protozoá (Protozoa) alebo jednobunkovce (Monocytozoa) sú „živočíšne“ (teda spravidla heterotrofné, pohyblivé a podobne) eukaryotické jednobunkové organizmy.

Nový!!: Biológia a Prvoky · Pozrieť viac »

Rastliny

Za rastliny (Plantae, zast. Vegetabilia) sa spravidla považujú eukaryotické organizmy, ktoré majú primárne (na rozdiel od živočíchov a húb) autotrofný spôsob výživy.

Nový!!: Biológia a Rastliny · Pozrieť viac »

Ríša (taxonómia)

Ríša (lat. regnum) je vo väčšine taxonomických systémov jeden z najvyšších taxónov.

Nový!!: Biológia a Ríša (taxonómia) · Pozrieť viac »

Sociobiológia

Sociobiológia zahŕňa systematické štúdium biologického základu všetkých foriem sociálneho správania všetkých druhov organizmov vrátane človeka.

Nový!!: Biológia a Sociobiológia · Pozrieť viac »

Taxonómia (biológia)

Taxonómia v širšom zmysle je teoretická aj praktická klasifikácia (rozdeľovanie) živých organizmov do hierarchicky usporiadaných kategórií.

Nový!!: Biológia a Taxonómia (biológia) · Pozrieť viac »

Teoretická biológia

Teoretická biológia je biologická disciplína, ktorá hľadá a formuluje všeobecné zákony, princípy a teórie, z ktorých sa deduktívnou cestou vyvodzujú nové poznatky o živote.

Nový!!: Biológia a Teoretická biológia · Pozrieť viac »

Tkanivo

Tkanivo je skupina buniek (a medzibunkového materiálu, ktoré ich obklopuje), ktorá obyčajne pochádza zo spoločnej kmeňovej bunky a pracuje spoločne na vykonávaní určitej funkcie.

Nový!!: Biológia a Tkanivo · Pozrieť viac »

Vírus

chrípky Vírus je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) vloženej do proteínovej schránky infikujúca živé bunky v biologických organizmoch.

Nový!!: Biológia a Vírus · Pozrieť viac »

Viroid

Američan Theodor Otto Diener, objaviteľ prvého viroidu (roku 1971) Viroid je organizmus menší než vírusy a im príbuzný, tvorený RNA (ribonukleovou kyselinou).

Nový!!: Biológia a Viroid · Pozrieť viac »

Virológia

Virológia (z latinského virus: jed a gréckeho logos: učenie) je biologická veda.

Nový!!: Biológia a Virológia · Pozrieť viac »

Zem

Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy.

Nový!!: Biológia a Zem · Pozrieť viac »

Zoológia

Zoológia je veda, ktorá študuje živočíchy.

Nový!!: Biológia a Zoológia · Pozrieť viac »

1766

Žiadny popis.

Nový!!: Biológia a 1766 · Pozrieť viac »

1800

Žiadny popis.

Nový!!: Biológia a 1800 · Pozrieť viac »

1802

Žiadny popis.

Nový!!: Biológia a 1802 · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Biológ.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »