Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Benzén

Index Benzén

Kalotový model molekuly benzénu Benzén je číra bezfarebná, stála kvapalina nemiesiteľná s vodou s charakteristickou sladkastou vôňou.

56 vzťahy: Acetón, Anilín, Arén, Štruktúrny vzorec, Česko-slovenské štátne dráhy, Benzín, Bróm, Chlór, Decht, Deoxyribonukleová kyselina, Destilácia (chémia), Ekológia, Elektrón, Etanol, Etylénglykol, Extrakcia (chémia), Fenol, Friedrich August Kekulé von Stradonitz, Halogenácia, Hydrogenácia, Karcinogén, Koncentrácia, Kostná dreň, Kvapalina, Kyselina benzoová, Kyslík, Leukémia, Lindan, Michael Faraday, Moč, Mol (jednotka SI), Molárna hmotnosť, Molekula, Nitrácia, Nitrobenzén, Normálne podmienky, Oblička, Oktánové číslo, Oxid vápenatý, Palivo, Pečeň, Priemysel, Radikál (chémia), Rozpúšťadlo, Styrén, Sulfonácia, Sumárny vzorec, Tenzid, Toluén, Uhľovodík, ..., Uhlík, Výhrevnosť, Viskozita, Vodík, Zmes, 1825. Rozbaliť index (6 viac) »

Acetón

Štruktúrny vzorec acetónu. Acetón (CH3COCH3, tiež propanón, systémový názov dimetylketón) je najjednoduchší ketón.

Nový!!: Benzén a Acetón · Pozrieť viac »

Anilín

Anilín (správne benzénamín, fenylamín, zriedkavo aminobenzén) je bezfarebná, na svetle žltnúca, charakteristicky zapáchajúca kvapalina.

Nový!!: Benzén a Anilín · Pozrieť viac »

Arén

Štruktúrny vzorec benzénu - najjednoduchšieho arénu. Arén (alebo staršie aromatický uhľovodík) je uhľovodík, ktorého molekulárna štruktúra obsahuje jednu alebo viac planárnych skupín šiestich uhlíkových atómov spojených delokalizovanými elektrónmi.

Nový!!: Benzén a Arén · Pozrieť viac »

Štruktúrny vzorec

Štruktúrny vzorec vyjadruje počet atómov jednotlivých prvkov a ich usporiadanie v molekule.

Nový!!: Benzén a Štruktúrny vzorec · Pozrieť viac »

Česko-slovenské štátne dráhy

Česko-slovenské štátne dráhy (skr. ČSD, súdobé písanie do roku 1990 väčšinou Československé štátne dráhy) bola spoločnosť založená v deň vzniku Česko-Slovenska 28. októbra 1918.

Nový!!: Benzén a Česko-slovenské štátne dráhy · Pozrieť viac »

Benzín

Benzín Benzín je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov (hlavne alkánov, cykloalkánov, aromatických uhľovodíkov a alkénov) oddelená z ropy a ďalších prídavných látok (najčastejšie benzén a izooktán), ktoré zlepšujú jeho vlastnosti ako paliva.

Nový!!: Benzén a Benzín · Pozrieť viac »

Bróm

Bróm, Bromum (gr. βρῶμος - brómos, v preklade "silno zapáchajúci") je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Br a protónové číslo 35.

Nový!!: Benzén a Bróm · Pozrieť viac »

Chlór

Chlór (Chlorum)(gr. chlóros – žltozelený) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Cl a protónové číslo 17.

Nový!!: Benzén a Chlór · Pozrieť viac »

Decht

decht Decht (nárečovo: ďecht, dehet, dzehec, dech) je kvapalný produkt tepelného rozkladu organických látok bez prístupu vzduchu.

Nový!!: Benzén a Decht · Pozrieť viac »

Deoxyribonukleová kyselina

Dvojzávitnica DNA v B forme. Pentózofosfátová kostra je naznačená len schematicky, detailne sú vykreslené iba bázy. Deoxyribonukleová kyselina alebo dezoxyribonukleová kyselina alebo kyselina de (z) oxyribonukleová, skr.

Nový!!: Benzén a Deoxyribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Destilácia (chémia)

Schéma laboratórnej destilačnej aparatúry1. zdroj tepla2. destilačná banka3. destilačná hlava4. teplomer5. chladič6. vstup chladiaceho média7. výstup chladiaceho média8. destilát9. odsávanie (pri vákuovej destilácii)10. zachytávač destilátu Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu (napr. výroba destilovanej vody, výroba benzínu).

Nový!!: Benzén a Destilácia (chémia) · Pozrieť viac »

Ekológia

Ekológia študuje procesy na planéte Zem. Ekológia (← z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.

Nový!!: Benzén a Ekológia · Pozrieť viac »

Elektrón

Odhad hustoty elektrónov v obale atómu vodíka Elektrón je elementárna častica v obale atómu s jednotkovým záporným nábojom.

Nový!!: Benzén a Elektrón · Pozrieť viac »

Etanol

Skeletový vzorec etanolu Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina.

Nový!!: Benzén a Etanol · Pozrieť viac »

Etylénglykol

3-D model molekuly etylénglykolu Etylénglykol alebo etándiol je jedovatá, horľavá kvapalina sladkej chuti so sumárnym vzorcom C2H4(OH)2.

Nový!!: Benzén a Etylénglykol · Pozrieť viac »

Extrakcia (chémia)

Extrakcia je difúzna separačná operácia, pri ktorej sa z kvapalnej alebo tuhej zmesi oddelí vyžadovaná zložka rozpúšťaním v extrakčnom rozpúšťadle, ktoré sa s ostatnými zložkami pôvodnej zmesi nemieša alebo sa s nimi mieša len obmedzene.

Nový!!: Benzén a Extrakcia (chémia) · Pozrieť viac »

Fenol

Kalotový model molekuly fenolu Kryštály fenolu Fenol, benzenol alebo hydroxybenzén (zastarano aj kyselina karbolová) je hydroxyderivát benzénu.

Nový!!: Benzén a Fenol · Pozrieť viac »

Friedrich August Kekulé von Stradonitz

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (* 7. september 1829, Darmstadt, Nemecko – † 13. júl 1896, Bonn) bol nemecký organický chemik.

Nový!!: Benzén a Friedrich August Kekulé von Stradonitz · Pozrieť viac »

Halogenácia

Halogenácia je elektrofilná substitúcia, pri ktorej sa zavedie na zlúčeninu halogén.

Nový!!: Benzén a Halogenácia · Pozrieť viac »

Hydrogenácia

Hydrogenácia kyseliny maleínovej Hydrogenácia je dej, pri ktorom nenasýtená zlúčenina viaže vodík a mení sa na zlúčeninu nasýtenú.

Nový!!: Benzén a Hydrogenácia · Pozrieť viac »

Karcinogén

Karcinogén je akákoľvek chemická látka, biologický pôvodca (napr. vírus), rádionuklid alebo priemyselný proces, ktorý spôsobuje alebo napomáha rakovinovému bujeniu.

Nový!!: Benzén a Karcinogén · Pozrieť viac »

Koncentrácia

Koncentrácia je miera množstva látky v zmesi, najčastejšie v roztoku.

Nový!!: Benzén a Koncentrácia · Pozrieť viac »

Kostná dreň

Ilustrácia buniek v kostnej dreni Punkcia kostnej drene Kostná dreň (medulla ossium) vyplňuje dutiny vo vnútri kostí – konkrétne dreňovú dutinu v tele dlhých kostí a všetky priestory medzi kostnými trámčekmi spongióznej kosti.

Nový!!: Benzén a Kostná dreň · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Benzén a Kvapalina · Pozrieť viac »

Kyselina benzoová

molekuly kyseliny benzoovej Kyselina benzoová (správne kyselina benzénkarboxylová, vzácnejšie kyselina fenylmravčia) je tuhá bezfarebná kryštalická látka s racionálnym vzorcom C6H5COOH.

Nový!!: Benzén a Kyselina benzoová · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Benzén a Kyslík · Pozrieť viac »

Leukémia

Leukémia je zhubné ochorenie krvi, pri ktorom dochádza v kostnej dreni k množeniu a hromadeniu bielych krviniek a hlavne ich nezrelých foriem.

Nový!!: Benzén a Leukémia · Pozrieť viac »

Lindan

Lindan (hexachlórcyklohexán, HCH) je chlóroorganický insekticíd.

Nový!!: Benzén a Lindan · Pozrieť viac »

Michael Faraday

Michael Faraday (* 22. september 1791 – † 25. august 1867) bol anglický fyzik a chemik.

Nový!!: Benzén a Michael Faraday · Pozrieť viac »

Moč

Moč je kvapalný odpad vylučovaný obličkami a po nahromadení sa v močovom mechúre je odvedený z tela procesom zvaným močenie.

Nový!!: Benzén a Moč · Pozrieť viac »

Mol (jednotka SI)

Mol alebo staršie mól, značka mol, je jednotka látkového množstva sústavy.

Nový!!: Benzén a Mol (jednotka SI) · Pozrieť viac »

Molárna hmotnosť

Molárna hmotnosť (staršie: molová hmotnosť, mólová hmotnosť) je fyzikálna veličina, ktorá udáva hmotnosť jednotkového látkového množstva látky (hmotnosť 1 mólu).

Nový!!: Benzén a Molárna hmotnosť · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Benzén a Molekula · Pozrieť viac »

Nitrácia

Nitrácia je elektrofilná substitučná reakcia.

Nový!!: Benzén a Nitrácia · Pozrieť viac »

Nitrobenzén

Nitrobenzén (zriedkavejšie nitrobenzol) je prudko jedovatá, mierne nažltlá kvapalina s charakteristickým zápachom.

Nový!!: Benzén a Nitrobenzén · Pozrieť viac »

Normálne podmienky

Normálne podmienky, presnejšie normálne fyzikálne podmienky, sú definované normálnym tlakom a normálnou teplotou.

Nový!!: Benzén a Normálne podmienky · Pozrieť viac »

Oblička

rez obličkou Oblička (lat. ren, gr. nefros) je.

Nový!!: Benzén a Oblička · Pozrieť viac »

Oktánové číslo

Označenie oktánového čísla na čerpacom stojane Oktánovým číslom (OČ) sa hodnotí odolnosť benzínu (a iných palív pre zážihové motory) proti detonačnému spaľovaniu.

Nový!!: Benzén a Oktánové číslo · Pozrieť viac »

Oxid vápenatý

Oxid vápenatý (CaO), neformálne pálené vápno, je biely prášok.

Nový!!: Benzén a Oxid vápenatý · Pozrieť viac »

Palivo

Briketa Palivo môže byť.

Nový!!: Benzén a Palivo · Pozrieť viac »

Pečeň

Ľudská pečeň ovce Pečeň (gr. hepar; lat. jecur) je exokrinná žľaza u stavovcov, vrátane človeka.

Nový!!: Benzén a Pečeň · Pozrieť viac »

Priemysel

Oceliarne Corus Priemysel je odvetvie materiálnej výroby zahrňujúce získavanie nerastných, rastlinných a živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravy výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod energie každého druhu.

Nový!!: Benzén a Priemysel · Pozrieť viac »

Radikál (chémia)

Termínom radikál (lat. radicalis.

Nový!!: Benzén a Radikál (chémia) · Pozrieť viac »

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo je tekutá fáza (kvapalina, plyn, alebo plazma), ktorá rozpúšťa pevnú, kvapalnú alebo plynnú látku za vzniku roztoku.

Nový!!: Benzén a Rozpúšťadlo · Pozrieť viac »

Styrén

Styrén (fenyletylén, etylénbenzén, vinylbenzén) je nenasýtený uhľovodík, ktorý sa používa ako surovina na výrobu polystyrénu a syntetického kaučuku Styrén je organická zlúčenina, chemický vzorec  C6H5CH.

Nový!!: Benzén a Styrén · Pozrieť viac »

Sulfonácia

Sulfonácia je vnášanie skupiny -SO3H do molekuly organickej zlúčeniny, nastáva pôsobením koncentrovanej kyseliny sírovej na aromatický uhľovodík.

Nový!!: Benzén a Sulfonácia · Pozrieť viac »

Sumárny vzorec

Sumárny vzorec chemickej látky udáva prvky, z ktorých sa látka skladá a počet ich atómov v molekule.

Nový!!: Benzén a Sumárny vzorec · Pozrieť viac »

Tenzid

Tenzid je „látka schopná znižovať povrchové napätie na fázovom rozhraní“.

Nový!!: Benzén a Tenzid · Pozrieť viac »

Toluén

Toluén (systémový názov metylbenzén, tiež fenylmetán, technicky toluol, skratka Ph-Me) je za normálnych podmienok bezfarebná, vo vode nerozpustná kvapalina s typickým zápachom známym z riedidiel farieb, podobnú vôňu má aj benzén.

Nový!!: Benzén a Toluén · Pozrieť viac »

Uhľovodík

Uhľovodík je organická zlúčenina zložená len z uhlíka a vodíka.

Nový!!: Benzén a Uhľovodík · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Benzén a Uhlík · Pozrieť viac »

Výhrevnosť

Výhrevnosť je veličina udávajúca aké množstvo tepla sa uvoľní spálením jednotkového množstva látky alebo zmesi.

Nový!!: Benzén a Výhrevnosť · Pozrieť viac »

Viskozita

Viskozita alebo väzkosť je fyzikálna veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových (tangenciálnych) napätí.

Nový!!: Benzén a Viskozita · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Benzén a Vodík · Pozrieť viac »

Zmes

Zmes je sústava dvoch alebo viacerých látok.

Nový!!: Benzén a Zmes · Pozrieť viac »

1825

Žiadny popis.

Nový!!: Benzén a 1825 · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »