Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Bacillus subtilis

Bacillus subtilis je grampozitívna sporulujúca aeróbna baktéria.

32 vzťahy: Amitóza, Bacil, Baktérie, Baktériová spóra, Bunka, Bunková membrána, Chromozóm, Cytoplazmatická membrána, DNA, Dormancia, Eukaryotická bunka, Fagocytóza, Faktor sigma, Fosforylácia, Gén, Genóm, Ionizujúce žiarenie, Klíčenie, Kyselina etyléndiaminotetraoctová, Metabolizmus, Patogén, Pôda, Promótor, Proteáza, Proteín, Rekombinácia DNA, Replikácia DNA, Sporulácia, Transkripčný faktor, Transkripcia (genetika), Vápnik, Zinok.

Štedrý deň

Vianočný stromček ako symbol Vianoc Štedrý deň (iné, spravidla nárečové, názvy: Vilija, Dohviezdny deň, Pôstny deň, Kračún/Kračun/Kračuň, u gréckokatolíkov Predvečer Narodenia Pána) je názov (nepohyblivého sviatku dňa) 24. decembra, odvodený zo skutočnosti, že obyčaje viažúce sa k tomuto dňu mali za cieľ zabezpečiť zdar v budúcom roku sústredením všetkých dôležitých prvkov spokojného blahobytného života.

Nový!!: Bacillus subtilis a Štedrý deň · Pozrieť viac »

Amitóza

Amitóza - príklady priameho delenia buniek Amitóza alebo fragmentácia je priame delenie bunky bez vytvárania chromozómov.

Nový!!: Bacillus subtilis a Amitóza · Pozrieť viac »

Bacil

Bacil môže byť.

Nový!!: Bacillus subtilis a Bacil · Pozrieť viac »

Baktérie

Baktérie (zast. Schizomycetes, Bacteriophyta) sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov.

Nový!!: Bacillus subtilis a Baktérie · Pozrieť viac »

Baktériová spóra

Baktériové spóry alebo spóry alebo výtrusy sú mimoriadne rezistentné pokojové formy baktérií s minimálnym metabolizmom.

Nový!!: Bacillus subtilis a Baktériová spóra · Pozrieť viac »

Bunka

Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov (okrem vírusov, viroidov a vírusoidov, ak sú aj tieto považované za živé organizmy), ktorá má všetky základné vlastnosti života.

Nový!!: Bacillus subtilis a Bunka · Pozrieť viac »

Bunková membrána

Bunková membrána môže byť.

Nový!!: Bacillus subtilis a Bunková membrána · Pozrieť viac »

Chromozóm

'''Submetacentrický chromozóm''': ''1. chromatida, 2. centroméra, 3. krátke rameno chromatidy, 4. dlhé rameno chromatidy'' Chromozóm (gréc. chroma.

Nový!!: Bacillus subtilis a Chromozóm · Pozrieť viac »

Cytoplazmatická membrána

Nákres cytoplazmatickej membrány Cytoplazmatická membrána (iné názvy: (vonkajšia) bunková membrána, plazmatická membrána, plazmalema, plazmolema) je druh biologickej membrány.

Nový!!: Bacillus subtilis a Cytoplazmatická membrána · Pozrieť viac »

DNA

DNA môže byť.

Nový!!: Bacillus subtilis a DNA · Pozrieť viac »

Dormancia

Dormancia (z lat. dormans, spiaci) je súhrnné označenie pre prechodné zastavenie alebo obmedzenie fyziologických procesov v živých organizmoch.

Nový!!: Bacillus subtilis a Dormancia · Pozrieť viac »

Eukaryotická bunka

bunkovú stenu a plastidy. Eukaryotická bunka alebo eukaryontná bunka je základná stavebná a funkčná jednotka eukaryotických organizmov.

Nový!!: Bacillus subtilis a Eukaryotická bunka · Pozrieť viac »

Fagocytóza

Fagocytóza (z gréčtiny) je endocytotický proces pohlcovania pevných častíc z okolitého prostredia bunkami.

Nový!!: Bacillus subtilis a Fagocytóza · Pozrieť viac »

Faktor sigma

Sigma faktor FliA z baktérie ''Aquifex aeolicus'' (kmeň Aquificae) Faktor sigma (iné názvy: sigma-faktor, σ-faktor, faktor σ) je podjednotka bakteriálnych DNA-závislých RNA polymeráz, ktorá umožňuje počiatočnú fázu (iniciáciu) transkripcie a výber promótoru.

Nový!!: Bacillus subtilis a Faktor sigma · Pozrieť viac »

Fosforylácia

Fosforylovaný serínový zvyšok Fosforylácia je chemická reakcia, ktorej výsledkom je adícia (pridanie) jednej alebo viacerých fosfátových skupín (PO43-) na proteíny prípadne iné organické molekuly.

Nový!!: Bacillus subtilis a Fosforylácia · Pozrieť viac »

Gén

Gén je úsek (sekvencia) DNA alebo RNA, ktorá kóduje informáciu pre tvorbu nejakého produktu.

Nový!!: Bacillus subtilis a Gén · Pozrieť viac »

Genóm

Genóm je haploidný súbor chromozómov a v ňom lokalizované dedičné vlohy – dedičnosť;…v širšom zmysle: súbor prvkov genetickej konštitúcie jedinca, ktoré sú lokalizované bunkovom jadre.

Nový!!: Bacillus subtilis a Genóm · Pozrieť viac »

Ionizujúce žiarenie

Varovný symbol označujúci prítomnosť ionizujúceho žiarenia Ionizujúce žiarenie je (korpuskulárne alebo elektromagnetické) žiarenie, ktorého kvantá majú energiu postačujúcu na ionizáciu atómov alebo molekúl ožiarenej látky.

Nový!!: Bacillus subtilis a Ionizujúce žiarenie · Pozrieť viac »

Klíčenie

Klíčenie alebo germinácia môže byť.

Nový!!: Bacillus subtilis a Klíčenie · Pozrieť viac »

Kyselina etyléndiaminotetraoctová

Cu2+ Kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA, IUPAC: 2-acetic acid) je polyaminokarboxylová kyselina s chemickým vzorcom ((CH2)2N2(CH2COOH)4. Kyselina etyléndiamíntetraoctová je vo vode len málo rozpustná (20 mg/100 ml), dobre rozpustná je jej dinsodná soľ ((CH2)2N2(CH2COOH)2(CH2COONa)2) (10 g/100 ml), výborne rozpustná tetrasodná soľ ((CH2)2N2(CH2COONa)4) (110 g/100 ml) a celá rada iných solí (Mn2+, Zn2+, Fe3+, Cu2+, Ca2+) používaných vo hnojivách (mikronutrienty). Sodnovápenatá soľ kyseliny etyléndiamíntetraoctovej ((CH2)2N2(CH2COONa)2) sa používa aj ako prídavná látka v potravinách E385.

Nový!!: Bacillus subtilis a Kyselina etyléndiaminotetraoctová · Pozrieť viac »

Metabolizmus

Metabolizmus môže byť.

Nový!!: Bacillus subtilis a Metabolizmus · Pozrieť viac »

Nový rok

Novoročný pozdrav Nový rok je sviatok začiatku nového roka a podľa gregoriánskeho kalendára pripadá na 1. január.

Nový!!: Bacillus subtilis a Nový rok · Pozrieť viac »

Patogén

Patogénna baktéria anthraxu Patogén alebo patogénny činiteľ (gr.) je činiteľ, najčastejšie mikroorganizmus (vtedy sa nazýva aj choroboplodný zárodok), schopný vyvolať ochorenie iného organizmu.

Nový!!: Bacillus subtilis a Patogén · Pozrieť viac »

Pôda

Členenie pôdnych horizontov Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká na styku a za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu.

Nový!!: Bacillus subtilis a Pôda · Pozrieť viac »

Promótor

Promótor môže byť.

Nový!!: Bacillus subtilis a Promótor · Pozrieť viac »

Proteáza

Proteázy (iné názvy: proteináza, peptidázy, proteolytický enzým) sú enzýmy zo skupiny hydroláz, ktoré sú schopné štiepiť peptidovú väzbu medzi dvoma aminokyselinami peptidového reťazca.

Nový!!: Bacillus subtilis a Proteáza · Pozrieť viac »

Proteín

Proteín môže byť.

Nový!!: Bacillus subtilis a Proteín · Pozrieť viac »

Rekombinácia DNA

Rekombinácia je všeobecný termín, ktorý v molekulárnej biológii zahŕňa ľubovoľnú zmenu usporiadania genetickej informácie v rámci jednej alebo medzi viacerými molekulami DNA.

Nový!!: Bacillus subtilis a Rekombinácia DNA · Pozrieť viac »

Replikácia DNA

Replikácia DNA: Pred replikáciou je charakteristická dvojzávitnica rozdelená na dva samostatné reťazce Replikácia DNA alebo reduplikácia – zdvojenie DNA je proces, pri ktorom sa z materskej molekuly DNA (deoxyribonukleovej kyseliny) vytvoria dve rovnaké dcérske molekuly DNA.

Nový!!: Bacillus subtilis a Replikácia DNA · Pozrieť viac »

Silvestrovské oslavy

Silvestrovské oslavy Silvestrovské oslavy sú oslavy Nového roka, ktoré sa konajú v posledný deň roka Gregoriánskeho kalendára, 31. decembra na Silvestra.

Nový!!: Bacillus subtilis a Silvestrovské oslavy · Pozrieť viac »

Sporulácia

Sporulácia alebo tvorba spór alebo (v istých kontextoch) rozmnožovanie spórami je proces prirodzenej tvorby spór mikroorganizmov (baktérií, húb a podobne).

Nový!!: Bacillus subtilis a Sporulácia · Pozrieť viac »

Transkripčný faktor

Transkripčný faktor p53 v komplexe s DNA Transkripčný faktor je termín pre akúkoľvek bielkovinu, ktorá má schopnosť spúšťať či inak regulovať transkripciu DNA.

Nový!!: Bacillus subtilis a Transkripčný faktor · Pozrieť viac »

Transkripcia (genetika)

Transkripcia je proces, pri ktorom sa genetická informácia obsiahnutá v DNA prepisuje do poradia nukleotidov v RNA.

Nový!!: Bacillus subtilis a Transkripcia (genetika) · Pozrieť viac »

Vápnik

Vápnik (calcium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Ca a protónové číslo 20.

Nový!!: Bacillus subtilis a Vápnik · Pozrieť viac »

Vianoce

Ikona Kristovho narodenia (1546) Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky) sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru.

Nový!!: Bacillus subtilis a Vianoce · Pozrieť viac »

Zinok

Zinok Zincum (z) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Zn a protónové číslo 30.

Nový!!: Bacillus subtilis a Zinok · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »