Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Anóda

Index Anóda

Anóda (ἄνοδος (anodos), „výstup“) je elektróda, odvádzajúca z priestoru záporné častice elektrického náboja.

14 vzťahy: Dióda, Elektróda, Elektrónka, Elektrické napätie, Elektrický náboj, Elektrochémia, Elektrochemický článok, Elektrolýza, Fotodióda, Katóda, Oxidačno-redukčná reakcia, Polovodič, Sekundárny elektrochemický článok, Zdroj (elektrotechnika).

Dióda

Rôzne typy diód Rôzne typy diód Rôzne typy diód značka diódy LED dióda Dióda je elektronická súčiastka s dvoma elektródami, ktorá (ideálne) vedie elektrický prúd len jedným smerom.

Nový!!: Anóda a Dióda · Pozrieť viac »

Elektróda

Elektróda je časť vodiča, ktorou sa privádza elektrický prúd do danej sústavy (napr. roztoku elektrolytu, plynu, vákua, tuhej látky).

Nový!!: Anóda a Elektróda · Pozrieť viac »

Elektrónka

Moderné vákuové elektrónky, väčšinou v miniatúrnom štýle. Časti systému koncovej pentódy EL84. Zľava: • žeraviace vlákno • katóda • riadiaca mriežka (g1) • tieniaca mriežka (g2) • brzdiaca mriežka (g3) • anóda Schéma triódy s priamym žeravením Elektrónka alebo vákuová elektrónka je zasklená, kovová alebo keramická vákuovaná banka, ktorá pracuje na princípe vedenia elektrického prúdu vo vákuu.

Nový!!: Anóda a Elektrónka · Pozrieť viac »

Elektrické napätie

Výstražná tabuľa vysokého napätia Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu potrebnú na premiestnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma bodmi v určitom elektrickom poli.

Nový!!: Anóda a Elektrické napätie · Pozrieť viac »

Elektrický náboj

Elektrický náboj (Q) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť elektrickou silou.

Nový!!: Anóda a Elektrický náboj · Pozrieť viac »

Elektrochémia

John Daniell a Michael Faraday Elektrochémia je odbor chémie, ktorý skúma procesy prebiehajúce na rozhraní elektród (kovových alebo polokovových, príp. grafitových) a elektrolytu.

Nový!!: Anóda a Elektrochémia · Pozrieť viac »

Elektrochemický článok

Schematické zobrazenie elektrochemického článku Cu-Zn Elektrochemický článok (staršie galvanický článok (v širšom zmysle)) je chemický zdroj elektrického napätia skladajúci sa z dvoch materiálov spojených elektrolytom.

Nový!!: Anóda a Elektrochemický článok · Pozrieť viac »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálno-chemický rozkladný dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez roztok, pri ktorom dochádza k chemickým zmenám na elektródach.

Nový!!: Anóda a Elektrolýza · Pozrieť viac »

Fotodióda

Fotodióda Schematická značka fotodiódy Fotodióda je polovodičový prvok - dióda - určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/napätie.

Nový!!: Anóda a Fotodióda · Pozrieť viac »

Katóda

V elektrochémii sa pojmom katóda (κάθοδος (kathodos), 'zostup' alebo 'cesta dole') označuje elektróda, na ktorej prebieha redukcia.

Nový!!: Anóda a Katóda · Pozrieť viac »

Oxidačno-redukčná reakcia

Oxidačno-redukčná reakcia (skrátene redoxná reakcia, zriedkavejšie aj redukčno-oxidačná reakcia) je druh chemickej reakcie, pri ktorej nastáva oxidácia jednej a redukcia druhej látky.

Nový!!: Anóda a Oxidačno-redukčná reakcia · Pozrieť viac »

Polovodič

Polovodič je materiál, ktorý sa v čistej podobe zaraďuje elektrickou vodivosťou medzi vodiče a nevodiče.

Nový!!: Anóda a Polovodič · Pozrieť viac »

Sekundárny elektrochemický článok

Ni-MH články formátu AA Li-iónový článok pre digitálne fotoaparáty Sekundárny elektrochemický článok (iné názvy: sekundárny článok, vratný elektrochemický článok, akumulátor, akumulátorový článok) je elektrochemický článok, ktorý po nabití (chemickej reakcii vyvolanej jednosmerným prúdom) je schopný spustiť opačnú chemickú reakciu, ktorou vzniká jednosmerný prúd (opačného smeru ako prúd nabitia).

Nový!!: Anóda a Sekundárny elektrochemický článok · Pozrieť viac »

Zdroj (elektrotechnika)

Zdroje pre zariadenia spotrebnej elektroniky Elektrický zdroj je súhrnný názov pre elektrické zariadenia, medzi ktorých dvoma rozličnými časťami (pólmi) je aj po pripojení elektrického obvodu (tzv. záťaže) udržovaný rozdiel elektrických potenciálov alebo napätia, pričom dodávajú do obvodu elektrický prúd.

Nový!!: Anóda a Zdroj (elektrotechnika) · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »