Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Afektívna porucha

Index Afektívna porucha

Pozri aj: Afektívne poruchy (MKCH-10). Afektívna porucha je psychiatrický termín označujúci psychické ochorenie postihujúce náladu, emócie a celkový afekt.

49 vzťahy: Afekt, Afektívne poruchy (MKCH-10), Afektivita, Bipolárna afektívna porucha, Choroba, Cit, Cyklotýmia, Dedičnosť, Depresia, Depresia (psychológia), Dystýmia, Emócia, Gén, Genetika, História, Hlava, Hormón, Hypománia, Informácia, Korelácia, Mánia (psychiatria), Medicína, Melanchólia, Melancholik, Mozog, Nálada, Nervová sústava, Organizmus, Osobnosť, Patológia, Pól, Povaha, Psychóza, Psychiatria, Psychika, Psychológia, Psychosomatika, Reakcia, Rodina, Schizofrénia, Spojené štáty, Správanie, Stres, Syndróm, Temperament, Vírus, 1998, 2006, 2007.

Afekt

Afekt je citový stav, ktorý sa vyznačuje krátkosťou trvania, veľkou intenzitou, búrlivým priebehom, fyziologickými zmenami organizmu, ako napr.

Nový!!: Afektívna porucha a Afekt · Pozrieť viac »

Afektívne poruchy (MKCH-10)

F30-F39: AFEKTÍVNE PORUCHY patria do V. kapitoly MKCH-10 - Duševné poruchy a poruchy správania.

Nový!!: Afektívna porucha a Afektívne poruchy (MKCH-10) · Pozrieť viac »

Afektivita

Afektivita je súhrn afektov, najmä individuálnych zvláštností afektívnych reakcií, či súhrn citového života (emócií, citov, vášní atď.) vôbec u jedného a toho istého jedinca.

Nový!!: Afektívna porucha a Afektivita · Pozrieť viac »

Bipolárna afektívna porucha

Bipolárna afektívna porucha (BAP) je závažným duševným ochorením, ktoré v kontextuálnom rámci svojich príznakov užšie alebo širšie narúša názor pacienta na svoju osobu a na svoje reálne možnosti, a to v zásade v dôsledku patologických, často chronických výkyvov nálady (afektívna labilita) smerom do depresívneho syndrómu a vzápätí o istý čas do syndrómu mánie.

Nový!!: Afektívna porucha a Bipolárna afektívna porucha · Pozrieť viac »

Choroba

Choroba (lat. morbus; gr. nosos, pathos) alebo ochorenie (výraz väčšinou používaný vo význame ľahká choroba) je porucha zdravia, presnejšie porucha telesných, kognitívnych, sociálnych a /alebo psychických funkcií, ktoré zreteľne negatívne ovplyvňujú výkonnosť a zdravie organizmu, prípadne sa môžu takého ovplyvnenia očakávať.

Nový!!: Afektívna porucha a Choroba · Pozrieť viac »

Cit

Cit (často považovaný za identický s pojmom emócia) je afektívny stav na rozdiel od vedenia; psychický jav, ktorý spočíva v prežívaní príjemnosti alebo nepríjemnosti.

Nový!!: Afektívna porucha a Cit · Pozrieť viac »

Cyklotýmia

Cyklotýmia je duševná porucha, charakterizovaná rýchlymi zmenami nálady od depresívnej po hypomanickú, prerušované obdobiami normálnej nálady, ktoré trvajú aspoň dva roky.

Nový!!: Afektívna porucha a Cyklotýmia · Pozrieť viac »

Dedičnosť

Dedičnosť alebo heredita je základný biologický proces, pri ktorom sa na rodičoch a ich potomstve vzniknutom pohlavnou cestou prejavuje podobnosť až zhodnosť v jednotlivých znakoch a vlastnostiach.

Nový!!: Afektívna porucha a Dedičnosť · Pozrieť viac »

Depresia

Depresia (z latinského deprimere, utláčať, umlčiavať.

Nový!!: Afektívna porucha a Depresia · Pozrieť viac »

Depresia (psychológia)

Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.

Nový!!: Afektívna porucha a Depresia (psychológia) · Pozrieť viac »

Dystýmia

Dystýmia je chronická psychologická porucha.

Nový!!: Afektívna porucha a Dystýmia · Pozrieť viac »

Emócia

Emócie sú psychologické procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia), zmenami pohotovosti a koncentrácie.

Nový!!: Afektívna porucha a Emócia · Pozrieť viac »

Gén

Gén je úsek (sekvencia) DNA alebo RNA, ktorá kóduje informáciu pre tvorbu nejakého produktu.

Nový!!: Afektívna porucha a Gén · Pozrieť viac »

Genetika

Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť.

Nový!!: Afektívna porucha a Genetika · Pozrieť viac »

História

História môže byť.

Nový!!: Afektívna porucha a História · Pozrieť viac »

Hlava

Hlava môže byť.

Nový!!: Afektívna porucha a Hlava · Pozrieť viac »

Hormón

Hormón (z gr. hormaó – poháňam) je látka, ktorá v mnohobunkových organizmoch (rastliny, živočíchy, huby, riasy...) slúži na chemickú signalizáciu medzi rôznymi bunkami alebo skupinami buniek.

Nový!!: Afektívna porucha a Hormón · Pozrieť viac »

Hypománia

Hypománia (z gréckeho μανία.

Nový!!: Afektívna porucha a Hypománia · Pozrieť viac »

Informácia

Informácia je slovo s mnohými významami, ktoré závisia od kontextu, ale spravidla je jeho význam blízky pojmom význam, poznatok, inštrukcia, oznámenie, reprezentácia a mentálny podnet.

Nový!!: Afektívna porucha a Informácia · Pozrieť viac »

Korelácia

Korelácia môže byť.

Nový!!: Afektívna porucha a Korelácia · Pozrieť viac »

Mánia (psychiatria)

Mánia v psychiatrii môže byť.

Nový!!: Afektívna porucha a Mánia (psychiatria) · Pozrieť viac »

Medicína

Medicína (z lat. (ars) medicina.

Nový!!: Afektívna porucha a Medicína · Pozrieť viac »

Melanchólia

Melanchólia (gr.) je depresívna nálada spojená s nutkavými predstavami, pocitmi strachu, viny, prípadne preludmi, nedá sa psychologickým pôsobením zmeniť, trvá dlho, mesiace i dlhšie; v poslednom čase sa častejšie používa termín depresia.

Nový!!: Afektívna porucha a Melanchólia · Pozrieť viac »

Melancholik

Melancholik (z.

Nový!!: Afektívna porucha a Melancholik · Pozrieť viac »

Mozog

ľudský mozog magnetickej rezonancie (sekvencia "true" IR) Mozog (← z, en- v, kefalos hlava) je orgán, ktorý slúži ako centrum nervovej sústavy všetkých stavovcov a väčšiny bezstavovcov – iba niektoré bezstavovce, ako napríklad špongie, medúzy a hviezdice nemajú mozog, aj keď roztrúsené nervové tkanivo je u nich prítomné.

Nový!!: Afektívna porucha a Mozog · Pozrieť viac »

Nálada

Nálada je relatívne dlhotrvajúci, stály psychický stav s priemernou alebo slabou intenzitou, ktorý tvorí kladné alebo záporné emočné pozadie psychiky indivídua.

Nový!!: Afektívna porucha a Nálada · Pozrieť viac »

Nervová sústava

Nervová sústava je orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a voľnými nervovými zakončeniami prijíma vzruchy z vnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdáva ich ďalej výkonným orgánom, napríklad svalom a žľazám, čím sa vyvolá istá želaná telesná reakcia.

Nový!!: Afektívna porucha a Nervová sústava · Pozrieť viac »

Organizmus

Organizmus môže byť.

Nový!!: Afektívna porucha a Organizmus · Pozrieť viac »

Osobnosť

Osobnosť (pôvod z latinského slova "persona" – divadelná maska, "personare" – znieť, ako sa javí, povahové vlastnosti, výzor) definícií existuje okolo 110.

Nový!!: Afektívna porucha a Osobnosť · Pozrieť viac »

Patológia

Patológia (z gréckeho pathos – choroba, logos – veda; v preklade znamená „náuka o chorobe“) je medicínska veda a špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi choroby (morbus); nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu, a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu.

Nový!!: Afektívna porucha a Patológia · Pozrieť viac »

Pól

Pól môže znamenať.

Nový!!: Afektívna porucha a Pól · Pozrieť viac »

Povaha

Povaha je bežne: súbor vlastností, najčastejšie u človeka súbor citových a snahových vlastností.

Nový!!: Afektívna porucha a Povaha · Pozrieť viac »

Psychóza

Psychóza je všeobecný psychiatrický termín, ktorý je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a/alebo správania psychicky zdravého jedinca.

Nový!!: Afektívna porucha a Psychóza · Pozrieť viac »

Psychiatria

thumb Psychiatria je oblasť medicíny zaoberajúca sa rozpoznávaním, prevenciou a liečbou duševných porúch.

Nový!!: Afektívna porucha a Psychiatria · Pozrieť viac »

Psychika

Podľa D. Humea je psychika hra zmyslových vnemov.

Nový!!: Afektívna porucha a Psychika · Pozrieť viac »

Psychológia

Psychológia (z gréčtiny psyché.

Nový!!: Afektívna porucha a Psychológia · Pozrieť viac »

Psychosomatika

Psychosomatika je náuka o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku alebo liečení chorôb.

Nový!!: Afektívna porucha a Psychosomatika · Pozrieť viac »

Reakcia

Reakcia je zmena správania ako odpoveď, odpoveď na vonkajší alebo vnútorný podnet (akciu).

Nový!!: Afektívna porucha a Reakcia · Pozrieť viac »

Rodina

Rodina Väčšia rodina Rodina je biosociálna skupina (primárna skupina) tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom.

Nový!!: Afektívna porucha a Rodina · Pozrieť viac »

Schizofrénia

Schizofrénia je psychiatrická diagnóza označujúca často chronickú duševnú chorobu, rôzne ovplyvňujúcu správanie, myslenie a emócie.

Nový!!: Afektívna porucha a Schizofrénia · Pozrieť viac »

Spojené štáty

Spojené štáty, dlhý tvar Spojené štáty americké (skratka USA), (skratka USA) sú federatívny štát v Severnej Amerike rozkladajúci sa od Atlantického po Tichý oceán a na niektorých tichomorských ostrovoch (napríklad Havaj).

Nový!!: Afektívna porucha a Spojené štáty · Pozrieť viac »

Správanie

Správanie je súbor všetkých objektívne pozorovateľných aktivít entity, ktorými sa uskutočňuje vzájomné pôsobenie medzi entitou a jej okolím, napríklad správanie človeka, správanie zvieraťa, správanie systému atď.

Nový!!: Afektívna porucha a Správanie · Pozrieť viac »

Stres

Stres môže byť.

Nový!!: Afektívna porucha a Stres · Pozrieť viac »

Syndróm

Syndróm (gr.) môže byť.

Nový!!: Afektívna porucha a Syndróm · Pozrieť viac »

Temperament

Temperament (z.

Nový!!: Afektívna porucha a Temperament · Pozrieť viac »

Vírus

chrípky Vírus je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) vloženej do proteínovej schránky infikujúca živé bunky v biologických organizmoch.

Nový!!: Afektívna porucha a Vírus · Pozrieť viac »

1998

Žiadny popis.

Nový!!: Afektívna porucha a 1998 · Pozrieť viac »

2006

Žiadny popis.

Nový!!: Afektívna porucha a 2006 · Pozrieť viac »

2007

Žiadny popis.

Nový!!: Afektívna porucha a 2007 · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Afektívne poruchy.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »