Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

6 (číslo)

Index 6 (číslo)

Šesť je prirodzené stvorenie, ktoré nasleduje po čísle päť a predchádza číslu sedem.

21 vzťahy: Archaizmus, Dávidova hviezda, Deliteľ, Dokonalé číslo, Gitara, Kvark, Leptón, Množstvo, Mnohouholník, Polovica, Prirodzené číslo, Protónové číslo, Skrutka, Uhlík, Volejbal, Zložené číslo, 1 (číslo), 2 (číslo), 3 (číslo), 5 (číslo), 7 (číslo).

Archaizmus

Archaizmus (z gréc. archaios - starodávny) je slovo, alebo výraz, gramatická forma, alebo konštrukcia, ktorá dodáva reči ráz staršej etapy vývoja jazyka a používa sa v jazykových prejavoch na charakterizovanie staršej doby.

Nový!!: 6 (číslo) a Archaizmus · Pozrieť viac »

Dávidova hviezda

Dávidova hviezda Dávidova hviezda (magen David, čiže Dávidov štít), je jeden zo symbolov judaizmu a židovského národa.

Nový!!: 6 (číslo) a Dávidova hviezda · Pozrieť viac »

Deliteľ

V slovenskom jazyku sa slovo deliteľ používa v dvoch rôznych významoch.

Nový!!: 6 (číslo) a Deliteľ · Pozrieť viac »

Dokonalé číslo

Dokonalé číslo je také prirodzené číslo, ktoré sa rovná súčtu svojich vlastných deliteľov okrem seba samého.

Nový!!: 6 (číslo) a Dokonalé číslo · Pozrieť viac »

Gitara

Gitara je brnkací strunový hudobný nástroj, ktorý má vypasované telo s bokmi prehnutými dovnútra v páse gitary.

Nový!!: 6 (číslo) a Gitara · Pozrieť viac »

Kvark

Protón zložený z dvoch u kvarkov a jedného d kvarku Kvarky sú podľa štandardného modelu časticovej fyziky elementárne častice, z ktorých sa skladajú hadróny (teda napríklad protóny a neutróny).

Nový!!: 6 (číslo) a Kvark · Pozrieť viac »

Leptón

Leptón je častica, na ktorú nepôsobí silná jadrová sila.

Nový!!: 6 (číslo) a Leptón · Pozrieť viac »

Množstvo

Množstvo (iné názvy: počet, početnosť, kvantita, kvantum; nepresne: objem, veľkosť, rozsah) je číselne vyjadriteľné zastúpenie nejakých jednotiek.

Nový!!: 6 (číslo) a Množstvo · Pozrieť viac »

Mnohouholník

Mnohouholník alebo polygón alebo n-uholník je časť roviny vymedzená úsečkami, ktoré spájajú určitý počet bodov (najmenej tri), z ktorých žiadne tri susedné neležia na jednej priamke.

Nový!!: 6 (číslo) a Mnohouholník · Pozrieť viac »

Polovica

Polovica v matematike je zlomok v základnom tvare pochádzajúci z delenia čísla 1 číslom 2, alebo ľubovoľného čísla jeho dvojnásobkom.

Nový!!: 6 (číslo) a Polovica · Pozrieť viac »

Prirodzené číslo

Pojem prirodzené číslo môže znamenať buď kladné celé číslo (1, 2, 3,...) alebo nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3,...). Prirodzené čísla majú dve hlavné použitia: počítanie ("na stole sú 3 jablká") alebo poradie ("toto je 3. najväčšie mesto na Slovensku").

Nový!!: 6 (číslo) a Prirodzené číslo · Pozrieť viac »

Protónové číslo

Z – protónové číslo Protónové číslo alebo staršie atómové číslo je poradové číslo chemického prvku v periodickej tabuľke, ktoré vyjadruje počet protónov (t. j. množstvo kladných nábojov) v jadre atómu.

Nový!!: 6 (číslo) a Protónové číslo · Pozrieť viac »

Skrutka

Skrutka Skrutka (hovorovo šrauba alebo šraub, nespisovne šróbka alebo šrób) je strojová súčiastka, ktorá je súčasťou rozoberateľných spojov, na princípe spoluzaberajúceho vonkajšieho (skrutka) a vnútorného závitu (matica).

Nový!!: 6 (číslo) a Skrutka · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: 6 (číslo) a Uhlík · Pozrieť viac »

Volejbal

Volejbal Volejbalové ihrisko Volejbal je olympijský šport, v ktorom dve športové družstvá oddelené vysokou sieťou pomocou svojich rúk, ramien a (zriedka) aj iných častí trupu udierajú do lopty a snažia sa ju premiestniť na opačnú stranu siete.

Nový!!: 6 (číslo) a Volejbal · Pozrieť viac »

Zložené číslo

Zložené číslo je také prirodzené číslo, ktoré nie je prvočíslom a súčasne je rôzne od čísla 1.

Nový!!: 6 (číslo) a Zložené číslo · Pozrieť viac »

1 (číslo)

1 je základná jednotka všetkých číselných sústav.

Nový!!: 6 (číslo) a 1 (číslo) · Pozrieť viac »

2 (číslo)

Dvojka je spolu s číslom jedna veľmi dôležité číslo, ktoré stálo na počiatku všetkých počtových pokusov ľudstva.

Nový!!: 6 (číslo) a 2 (číslo) · Pozrieť viac »

3 (číslo)

3 (slovom tri) je prirodzené číslo nasledujúce po čísle 2 a predchádzajúce číslu 4.

Nový!!: 6 (číslo) a 3 (číslo) · Pozrieť viac »

5 (číslo)

Päť je prirodzené číslo, ktoré leží medzi štvorkou a šestkou.

Nový!!: 6 (číslo) a 5 (číslo) · Pozrieť viac »

7 (číslo)

Sedem je prirodzené číslo, ktoré nasleduje po čísle šesť a predchádza číslu osem.

Nový!!: 6 (číslo) a 7 (číslo) · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »