Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Živočíchy

Index Živočíchy

Živočíchy (Animalia) alebo mnohobunkovce či metazoá (Polycytozoa, Metazoa; hovorovo a najmä ak sú väčšie: zvieratá) sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života (hoci niektoré druhy zostávajú na jednom mieste po celý život - sú prisadnuté).

116 vzťahy: Acélomáty, Autotrofia, Článkonožce, Baktérie, Bezčrevovce, Bezchordáty, Bezstavovce, Biologická evolúcia, Bojovnica pestrá, Brva, Bunková stena, Bunkové jadro, Bylinožravec, Celulóza, Chordáty, Chromista, Chromozóm, Cicavce, Cytoplazma, Cytoplazmatická membrána, Cytoskelet, Dýchanie, Dravec (predátor), Druh (taxonómia), Druhoústovce, Dvojstranovce, Ekológia, Embryogenéza, Endoplazmatické retikulum, Enzým, Epitel, Epitelovce, Eukaryoty, Heterotrofia, Hmyz, Hubkovce, Hubky, Huby, Jednobunkový organizmus, Jednobunkovce, Jednotlivec, Končatina, Krídlo (hmyz), Kyslík, Larva, Lipid, Makromolekula, Mäkkýše, Mäsožravec, Mechúrniky, ..., Metabolizmus, Mikroorganizmus, Mimotelové trávenie, Mitochondria, Morulovce, Mravcovité, Nepohlavné rozmnožovanie, Obehová sústava, Obrúčkavce, Oporná sústava, Organická látka, Orgán (anatómia), Orgánová sústava, Ostnatokožce, Oxid uhličitý, Parazitizmus, Pazúrikavce, Pľúca, Planktón, Plastid, Ploidia, Ploskavce, Plutva, Pogonofóry, Polochordáty, Polypovce, Polysacharid, Pomalky, Potrava, Príbuznosť, Priestor, Proteosyntéza, Prvoústovce, Prvoky, Raje, Rastliny, Ribozóm, Ritný otvor, Rozmnožovanie, Saprofág, Súš, Semeno (rastlina), Sex, Spoločenstvo (ekológia), Správanie, Stavovce, Symbióza, Taxón, Tekutina, Telo, Termity, Tkanivo, Trávenie, Tráviaca sústava, Včela (rod), Všežravec, Výtrus (rozmnožovacie teliesko), Vermes, Veverica obyčajná, Vločkovce, Voda, Vtáky, Vylučovacia sústava, Vzdušnice, Vzduch, Zmysel. Rozbaliť index (66 viac) »

Acélomáty

Acélomáty (iné názvy: acoelomáty, staršie mezenchýmové červy; lat. Acoelomata) je taxón dvojstranovcov.

Nový!!: Živočíchy a Acélomáty · Pozrieť viac »

Autotrofia

Autotrofia (gr. autos.

Nový!!: Živočíchy a Autotrofia · Pozrieť viac »

Článkonožce

Článkonožce (Arthropoda) sú najpočetnejší živočíšny kmeň.

Nový!!: Živočíchy a Článkonožce · Pozrieť viac »

Baktérie

Baktérie (zast. Schizomycetes, Bacteriophyta) sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov.

Nový!!: Živočíchy a Baktérie · Pozrieť viac »

Bezčrevovce

Bezčrevovce sú v širšom zmysle kmeň acélomátov a v užšom zmysle jedna z jeho dvoch tried.

Nový!!: Živočíchy a Bezčrevovce · Pozrieť viac »

Bezchordáty

Bezchordáty je kolektívne označenie pre všetky živočíchy okrem polochordátov a chordátov.

Nový!!: Živočíchy a Bezchordáty · Pozrieť viac »

Bezstavovce

Ježovka Bezstavovce (lat. Evertebrata, Invertebrata, Avertebrata) je súhrnné označenie pre všetky prvoky a živočíchy, ktoré nie sú stavovce, teda nemajú chrbticu.

Nový!!: Živočíchy a Bezstavovce · Pozrieť viac »

Biologická evolúcia

schéma ľudskej evolúcie karikatúra Darwina Biologická evolúcia alebo evolúcia je proces, tvoriaci základ teórie evolúcie, teda vývoj ako proces postupného rozdeľovania druhov na viacero nových druhov v čase a priestore pri prechode z generácie na generáciu.

Nový!!: Živočíchy a Biologická evolúcia · Pozrieť viac »

Bojovnica pestrá

Bojovnica pestrá (Betta splendens) je druh ryby z čeľade labyrintkovité a obľúbená akváriová ryba.

Nový!!: Živočíchy a Bojovnica pestrá · Pozrieť viac »

Brva

Brva môže byť v biológii.

Nový!!: Živočíchy a Brva · Pozrieť viac »

Bunková stena

Bunková stena je pevný organický materiál na povrchu buniek baktérií, archeí, húb, rastlín a rias, ktorý plní ochrannú funkciu a funkciu vonkajšej kostry bunky.

Nový!!: Živočíchy a Bunková stena · Pozrieť viac »

Bunkové jadro

jadierka bunky cez elektrónový mikroskop Bunkové jadro alebo nukleus (nucleus) je organela, ktorá je geneticko-informačnou „centrálou“ eukaryotických buniek.

Nový!!: Živočíchy a Bunkové jadro · Pozrieť viac »

Bylinožravec

rias, preto ich zaraďujeme medzi bylinožravce Bylinožravec alebo rastlinožravec alebo herbivor alebo fytofág je v širšom slova zmysle akýkoľvek organizmus živiaci sa rastlinami.

Nový!!: Živočíchy a Bylinožravec · Pozrieť viac »

Celulóza

Celulóza alebo buničina môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Celulóza · Pozrieť viac »

Chordáty

Chordáty alebo strunovce sú kmeň mnohobunkových živočíchov, zahrňujúci aj stavovce.

Nový!!: Živočíchy a Chordáty · Pozrieť viac »

Chromista

Chromista sú taxón, najčastejšie ríša eukaryotov.

Nový!!: Živočíchy a Chromista · Pozrieť viac »

Chromozóm

'''Submetacentrický chromozóm''': ''1. chromatida, 2. centroméra, 3. krátke rameno chromatidy, 4. dlhé rameno chromatidy'' Chromozóm (gréc. chroma.

Nový!!: Živočíchy a Chromozóm · Pozrieť viac »

Cicavce

Cicavce sú vývojovo pokročilou triedou stavovcov, ktorá sa v súčasnosti vyskytuje takmer všade na Zemi.

Nový!!: Živočíchy a Cicavce · Pozrieť viac »

Cytoplazma

Cytoplazma je v eukaryotických bunkách označenie pre cytosól (základná plazma), organely (okrem karyoplazmy) a bunkové inklúzie.

Nový!!: Živočíchy a Cytoplazma · Pozrieť viac »

Cytoplazmatická membrána

Nákres cytoplazmatickej membrány Cytoplazmatická membrána (iné názvy: (vonkajšia) bunková membrána, plazmatická membrána, plazmalema, plazmolema) je druh biologickej membrány.

Nový!!: Živočíchy a Cytoplazmatická membrána · Pozrieť viac »

Cytoskelet

Cytoskelet je dynamický systém proteinových vlákien a tubulov, ktorých hlavná funkcia spočíva v transporte látok a komponentov bunky, v opore bunky a v účasti na jej delení (u živočichov sa podiela na vytvorení tzv. deliaceho vretienka).

Nový!!: Živočíchy a Cytoskelet · Pozrieť viac »

Dýchanie

Dýchanie alebo respirácia (lat. respiro; spiro.

Nový!!: Živočíchy a Dýchanie · Pozrieť viac »

Dravec (predátor)

Levy patria medzi najznámejších predátorov Pavúky sú predátory chytajúce korisť buď priamo, alebo do sietí Bučiak nočný s ulovenou rybou Dravec alebo predátor alebo epizit je živočích, ktorý usmrcuje iné živočíchy a živí sa nimi.

Nový!!: Živočíchy a Dravec (predátor) · Pozrieť viac »

Druh (taxonómia)

Druh alebo species alebo spécia (lat. species) je taxonomická kategória s úrovňou nižšou ako rod (resp. podrod).

Nový!!: Živočíchy a Druh (taxonómia) · Pozrieť viac »

Druhoústovce

Druhoústovce alebo druhoúste (Deuterostomia, Notoneuralia) sú taxón (vývojová vetva, infraoddelenie a pod.) dvojstranovcov.

Nový!!: Živočíchy a Druhoústovce · Pozrieť viac »

Dvojstranovce

Dvojstranovce alebo staršie dvojsúmerníky (Bilateralia, Bilateria) alebo trojlistovce (Triblastica, Triploblastica) sú skupina resp.

Nový!!: Živočíchy a Dvojstranovce · Pozrieť viac »

Ekológia

Ekológia študuje procesy na planéte Zem. Ekológia (← z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.

Nový!!: Živočíchy a Ekológia · Pozrieť viac »

Embryogenéza

Embryogenéza alebo zárodočný vývoj/vývin alebo embryonálny vývoj/vývin je prvé obdobie ontogenézy, končiace sa liahnutím alebo pôrodom organizmu.

Nový!!: Živočíchy a Embryogenéza · Pozrieť viac »

Endoplazmatické retikulum

hladké ER; (5) ribozóm (fialová guľôčka) Endoplazmatické retikulum alebo ER (endoplazmatické znamená „v plazme“, retikulum znamená „malá sieť“) je sústava cisterien (plochých dutých priestorov) a tubúl (kanálikov), ktoré sú ohraničené membránami, a ktoré sú často sieťovito prepojené a tiahnu sa cez veľkú časť cytoplazmy.

Nový!!: Živočíchy a Endoplazmatické retikulum · Pozrieť viac »

Enzým

Enzým (z gr. εν- en- „v” a ζύμη zýme „kvas”) je proteín, ktorý katalyzuje chemickú reakciu.

Nový!!: Živočíchy a Enzým · Pozrieť viac »

Epitel

typy epitelu Epitel (z gr. epi - na, nad a thelys - mäkký; iné názvy: epitelové tkanivo, výstelka, výstelkové tkanivo, krycie tkanivo) je jeden zo základných typov tkaniva.

Nový!!: Živočíchy a Epitel · Pozrieť viac »

Epitelovce

Epitelovce (iné názvy: eumetazoá, eumetazoa, lat. Eumetazoa alebo Epitelozoa) sú vývojový stupeň živočíchov s dobre vyvinutou diferenciáciou zárodočných listov.

Nový!!: Živočíchy a Epitelovce · Pozrieť viac »

Eukaryoty

Eukaryoty (iné názvy: eukaryonty, jadrové organizmy, nukleobionty, jadrovce; lat. Eukaryota alebo ako doména aj Eukarya) sú organizmy, ktorých bunky (tzv. eukaryotické bunky) majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou.

Nový!!: Živočíchy a Eukaryoty · Pozrieť viac »

Heterotrofia

Heterotrofia (gr. heteros.

Nový!!: Živočíchy a Heterotrofia · Pozrieť viac »

Hmyz

Hmyz (zriedkavé názvy: ektognátny hmyz, ektognáty; mimo taxonómie aj: insekty; lat. Insecta, Ectognatha, Amyocerata) je taxón (najčastejšie hodnotený ako trieda) šesťnôžiek (Hexapoda).

Nový!!: Živočíchy a Hmyz · Pozrieť viac »

Hubkovce

Hubkovce alebo parazoá je taxón (vývojový stupeň, oddelenie a pod.) mnohobunkovcov.

Nový!!: Živočíchy a Hubkovce · Pozrieť viac »

Hubky

Hubky (pórus - otvor) sú kmeň mnohobunkovcov, často sa presnejšie zaraďujú ako jediný kmeň hubkovcov.

Nový!!: Živočíchy a Hubky · Pozrieť viac »

Huby

Huby (lat. Fungi, staršie Mycetalia, vlastné huby/pravé huby - Eumycota, nesprávne Mycophyta) sú veľký taxón (spravidla ríša) heterotrofných väčšinou nepohyblivých organizmov bez fotosyntetických pigmentov.

Nový!!: Živočíchy a Huby · Pozrieť viac »

Jednobunkový organizmus

nálevník ''Isotricha intestinalis'' Jednobunkový organizmus je živý organizmus, ktorého telo je tvorené len jedinou bunkou.

Nový!!: Živočíchy a Jednobunkový organizmus · Pozrieť viac »

Jednobunkovce

Jednobunkovce (v prvých dvoch významoch po latinsky Monocytozoa) môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Jednobunkovce · Pozrieť viac »

Jednotlivec

Jednotlivec je jednotlivý človek, jedinec, indivíduum.

Nový!!: Živočíchy a Jednotlivec · Pozrieť viac »

Končatina

Končatina je dlhá členená časť tela, ktorá vystupuje z trupu, napr.

Nový!!: Živočíchy a Končatina · Pozrieť viac »

Krídlo (hmyz)

Krídlo je letový orgán pri mnohých druhoch hmyzu.

Nový!!: Živočíchy a Krídlo (hmyz) · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Živočíchy a Kyslík · Pozrieť viac »

Larva

motýľov kôrovcov mnohoštetinavcov trochofora Larva alebo larválne štádium je nedospelé vývinové štádium živočíchov, ktoré sa buď postupným zvliekaním (nedokonalá premena) alebo prostredníctvom kukly (dokonalá premena) zmení na dospelého jedinca.

Nový!!: Živočíchy a Larva · Pozrieť viac »

Lipid

'''Figure 1:''' Štruktúra lipidu. Mnoho lipidov obsahuje polárnu časť (P) a nepolárnu časť (U). Obrázok naľavo je zväčšenina pravého obrázku. Lipidy (z gréc. slova lipos – tuk) alebo tuky (v najširšom zmysle) sú látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, málo rozpustné alebo nerozpustné vo vode.

Nový!!: Živočíchy a Lipid · Pozrieť viac »

Makromolekula

Makromolekula je veľká molekula skladajúca sa z mnohonásobne sa opakujúcich štruktúrnych jednotiek, t. j. z niekoľko sto až tisíc atómov spojených kovalentnými väzbami.

Nový!!: Živočíchy a Makromolekula · Pozrieť viac »

Mäkkýše

Mäkkýše alebo zriedkavo molusky (j. č. moluska) sú kmeň špirálovcov.

Nový!!: Živočíchy a Mäkkýše · Pozrieť viac »

Mäsožravec

Mäsožravec je akýkoľvek živočích živiaci sa najmä mäsom, synonymum: karnivor, pozri pod mäsožravosť.

Nový!!: Živočíchy a Mäsožravec · Pozrieť viac »

Mechúrniky

Mechúrniky alebo lúčovníky (Coelenterata, Radiata) alebo dvojlistovce (Diblastica, Diploblastica) sú skupina resp.

Nový!!: Živočíchy a Mechúrniky · Pozrieť viac »

Metabolizmus

Metabolizmus môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Metabolizmus · Pozrieť viac »

Mikroorganizmus

Mikroorganizmus alebo mikrób je organizmus viditeľný len pomocou optického a elektrónového mikroskopu.

Nový!!: Živočíchy a Mikroorganizmus · Pozrieť viac »

Mimotelové trávenie

Pavúk, ktorý chytil cikádu Mimotelové trávenie je spôsob obživy, ktorý využívajú niektoré článkonožce, najmä pavúky.

Nový!!: Živočíchy a Mimotelové trávenie · Pozrieť viac »

Mitochondria

'''Štruktúra mitochondrie:''' 1. Vnútorná membrána 2. Vonkajšia membrána 3. Kristy 4. Matrix (základná hmota) Mitochondria alebo chondriozóm je organela, ktorá je obalená dvojitou membránou, ktorá má vlastnú genetickú sústavu (tzv. semiautonómna organela), a ktorá sa vo veľkom množstve (stovky až tisíce) vyskytuje v cytoplazme eukaryotických buniek.

Nový!!: Živočíchy a Mitochondria · Pozrieť viac »

Morulovce

Morulovce alebo mesozoá (lat. Mesozoa) je taxón (vývojová vetva, infraoddelenie, kmeň a pod.) dvojstranovcov.

Nový!!: Živočíchy a Morulovce · Pozrieť viac »

Mravcovité

Mravcovité je čeľaď hmyzu z nadčeľade osy a radu blanokrídlovce.

Nový!!: Živočíchy a Mravcovité · Pozrieť viac »

Nepohlavné rozmnožovanie

Poplaz jahody, na ktorom sa nachádza rozvíjajúca sa dcérska rastlinka. Nepohlavné rozmnožovanie (iné názvy: nepohlavné množenie, asexuálne rozmnožovanie/množenie, vegetatívne rozmnožovanie/množenie, asexuálna reprodukcia, vegetatívna reprodukcia, monogónia) je také rozmnožovanie, pri ktorom sa z rodičovského organizmu oddelí nejaká časť a stane sa z nej priamo nový organizmus, ktorý je z hľadiska dedičnej informácie identický s rodičom, čiže klon rodičovského organizmu.

Nový!!: Živočíchy a Nepohlavné rozmnožovanie · Pozrieť viac »

Obehová sústava

Obehová sústava je anatomická sústava u živočíchov a človeka pozostávajúca z cievnej sústavy (.

Nový!!: Živočíchy a Obehová sústava · Pozrieť viac »

Obrúčkavce

Obrúčkavce (zriedkavo: obrúčkavé/článkované červy, červy obrúčkavé/článkované, zastarano červy obrúčkaté) sú kmeň špirálovcov.

Nový!!: Živočíchy a Obrúčkavce · Pozrieť viac »

Oporná sústava

Vnútorná kostra - Tyrannousaurus rex Oporná sústava alebo oporný systém je orgánová sústava tvoriaca oporu a ochranu organizmov.

Nový!!: Živočíchy a Oporná sústava · Pozrieť viac »

Organická látka

Organická látka je ústrojná látka, teda látka, typická pre živú prírodu.

Nový!!: Živočíchy a Organická látka · Pozrieť viac »

Orgán (anatómia)

Orgán alebo ústroj je časť tela viacbunkových organizmov zabezpečujúca vykonávanie určitej funkcie alebo funkcií.

Nový!!: Živočíchy a Orgán (anatómia) · Pozrieť viac »

Orgánová sústava

Orgánová sústava alebo orgánový systém je súbor orgánov, ktoré v organizme zabezpečujú určitú komplexnú funkciu.

Nový!!: Živočíchy a Orgánová sústava · Pozrieť viac »

Ostnatokožce

Ostnatokožce alebo zriedkavo ostnokožce (Echinodermata) sú kmeň druhoústovcov.

Nový!!: Živočíchy a Ostnatokožce · Pozrieť viac »

Oxid uhličitý

Schéma molekuly oxidu uhličitého Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka.

Nový!!: Živočíchy a Oxid uhličitý · Pozrieť viac »

Parazitizmus

Parazitizmus alebo cudzopasníctvo je vzťah, v ktorom jeden organizmus, tzv.

Nový!!: Živočíchy a Parazitizmus · Pozrieť viac »

Pazúrikavce

Pazúrikavce (iné názvy: pazúrikovce, drápkonohy; lat. Onychophora) sú kmeň zvliekavých špirálovcov.

Nový!!: Živočíchy a Pazúrikavce · Pozrieť viac »

Pľúca

Pľúca Pľúca (lat. j. č. pulmo, mn. č. pulmones) sú orgán patriaci do dýchacej sústavy.

Nový!!: Živočíchy a Pľúca · Pozrieť viac »

Planktón

Zástupcovia planktónu kôrovec ''(Hyperia macrocephala)'' je súčasťou zooplanktónu Planktón je súbor mikroskopických organizmov pasívne sa vznášajúcich v prostredí.

Nový!!: Živočíchy a Planktón · Pozrieť viac »

Plastid

Plastidy sú membránové organely rastlinných buniek a rias.

Nový!!: Živočíchy a Plastid · Pozrieť viac »

Ploidia

diploidnej bunky. Z každého chromozómu sú prítomné dva kusy. Ploidia je číslo, ktoré vyjadruje počet úplných základných sád chromozómov v bunke.

Nový!!: Živočíchy a Ploidia · Pozrieť viac »

Ploskavce

Ploskavce (zriedkavo ploché červy, ploské červy, červy ploché, červy ploské, zastarano hlísty ploské;, staršie Platyhelminthes) sú kmeň špirálovcov, skupiny kmeňov prvoústovcov.

Nový!!: Živočíchy a Ploskavce · Pozrieť viac »

Plutva

Ryba (1) prsná plutva, (2) brušná plutva, (3) chrbtová plutva, (4) tuková plutvička, (5) ritná plutva, (6) chvostová plutva Všetky Ryby (Osteichthyes) majú veľa výbežkov, ktoré sa nazývajú plutvy.

Nový!!: Živočíchy a Plutva · Pozrieť viac »

Pogonofóry

Pogonofóry (lat. Pogonophora) sú kmeň špirálovcov.

Nový!!: Živočíchy a Pogonofóry · Pozrieť viac »

Polochordáty

Polochordáty (Hemichordata Bateson, 1885; Stomochorda Dawydoff, 1948) alebo zastarano vnútrožiabrovce v širšom zmysle (Enteropneusta, napr. Hanzák a kol. 1973) sú kmeň druhoústovcov.

Nový!!: Živočíchy a Polochordáty · Pozrieť viac »

Polypovce

Polypovce (Hydrozoa) sú trieda pŕhlivých mechúrnikov.

Nový!!: Živočíchy a Polypovce · Pozrieť viac »

Polysacharid

Polysacharidy sú sacharidy zložené z veľkého počtu molekúl jednoduchých cukrov, spojených navzájom kyslíkovými mostíkmi.

Nový!!: Živočíchy a Polysacharid · Pozrieť viac »

Pomalky

Pomalky alebo tardigrady (Tardigrada) sú kmeň zvliekavých špirálovcov.

Nový!!: Živočíchy a Pomalky · Pozrieť viac »

Potrava

Potrava je strava - látka, ktoré prijímajú organizmy na svoju výživu.

Nový!!: Živočíchy a Potrava · Pozrieť viac »

Príbuznosť

Príbuznosť alebo príbuzenstvo môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Príbuznosť · Pozrieť viac »

Priestor

Priestor môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Priestor · Pozrieť viac »

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, v ktorom sa tvoria bielkoviny.

Nový!!: Živočíchy a Proteosyntéza · Pozrieť viac »

Prvoústovce

Prvoústovce alebo prvoúste (Protostomia, Gastroneuralia) je vývojová vetva dvojstranovcov.

Nový!!: Živočíchy a Prvoústovce · Pozrieť viac »

Prvoky

Prvoky alebo protozoá (Protozoa) alebo jednobunkovce (Monocytozoa) sú „živočíšne“ (teda spravidla heterotrofné, pohyblivé a podobne) eukaryotické jednobunkové organizmy.

Nový!!: Živočíchy a Prvoky · Pozrieť viac »

Raje

Raje môže byť synonymum pre taxonomické jednotky rajovidné (Batoidea) alebo rajotvaré (Rajiformes), pričom rajotvaré sa definujú rôzne.

Nový!!: Živočíchy a Raje · Pozrieť viac »

Rastliny

Za rastliny (Plantae, zast. Vegetabilia) sa spravidla považujú eukaryotické organizmy, ktoré majú primárne (na rozdiel od živočíchov a húb) autotrofný spôsob výživy.

Nový!!: Živočíchy a Rastliny · Pozrieť viac »

Ribozóm

Časť ribozómu; bielkoviny sú znázornené namodro Ribozómy sú bunkové organely nachádzajúce sa vo všetkých známych bunkách, čiže vo všetkých živých organizmoch okrem vírusov, pokiaľ sú pokladané za živé.

Nový!!: Živočíchy a Ribozóm · Pozrieť viac »

Ritný otvor

konečník, 9. análny otvor Ritný otvor alebo análny otvor alebo riť alebo anus (lat. anus) je otvor slúžiaci ako vývod tráviacej sústavy živočíchov.

Nový!!: Živočíchy a Ritný otvor · Pozrieť viac »

Rozmnožovanie

Rozmnožovanie (rozmnoženie) alebo množenie môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Rozmnožovanie · Pozrieť viac »

Saprofág

Dážďovka zemná, známy saprofág (konkrétne detritofág) Saprofág (tiež saprotrof, saprob), je heterotrofný organizmus (predovšetkým živočíchy či huby, iné skupiny sa označujú skôr ako rozkladače), ktorý ale na rozdiel od predátorov získava energiu z organických látok odumretých organizmov alebo ich časťami.

Nový!!: Živočíchy a Saprofág · Pozrieť viac »

Súš

Súš môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Súš · Pozrieť viac »

Semeno (rastlina)

Deložné lístky, D: stonkový článok poddložný (Hypokotyl) Semeno (niekedy nazývané aj jadro či zrno) je rozmnožovací orgán semenných rastlín, v ktorom je v osemení uložený dozretý zárodok oplodneného vajíčka (ovum) rastliny.

Nový!!: Živočíchy a Semeno (rastlina) · Pozrieť viac »

Sex

Sex (z angl. sex a to z lat. sexus.

Nový!!: Živočíchy a Sex · Pozrieť viac »

Spoločenstvo (ekológia)

Spoločenstvo alebo cenóza je skupina druhov, ktoré sa vyskytujú spoločne v určitom priestore a čase, a medzi ktorými existujú aspoň čiastočne vzájomné vzťahy.

Nový!!: Živočíchy a Spoločenstvo (ekológia) · Pozrieť viac »

Správanie

Správanie je súbor všetkých objektívne pozorovateľných aktivít entity, ktorými sa uskutočňuje vzájomné pôsobenie medzi entitou a jej okolím, napríklad správanie človeka, správanie zvieraťa, správanie systému atď.

Nový!!: Živočíchy a Správanie · Pozrieť viac »

Stavovce

Stavovce (mimo taxonómie aj: vertrebráta, vertebráty; lat.Vertebrata) sú podkmeň chordátov.

Nový!!: Živočíchy a Stavovce · Pozrieť viac »

Symbióza

Symbióza (z Gréckeho syn.

Nový!!: Živočíchy a Symbióza · Pozrieť viac »

Taxón

Taxón alebo taxonomická jednotka je skupina konkrétnych (žijúcich alebo vymretých) organizmov, ktoré majú niečo spoločné (najčastejšie príbuznosť) a tým sa líšia od ostatných taxónov.

Nový!!: Živočíchy a Taxón · Pozrieť viac »

Tekutina

Tekutina je spoločný názov pre kvapaliny a plyny (resp. aj pre plazmu).

Nový!!: Živočíchy a Tekutina · Pozrieť viac »

Telo

Telo môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Telo · Pozrieť viac »

Termity

Termity (Isoptera) je rad eusociálneho hmyzu, niekedy nesprávne nazývaný aj „biele mravce“.

Nový!!: Živočíchy a Termity · Pozrieť viac »

Tkanivo

Tkanivo je skupina buniek (a medzibunkového materiálu, ktoré ich obklopuje), ktorá obyčajne pochádza zo spoločnej kmeňovej bunky a pracuje spoločne na vykonávaní určitej funkcie.

Nový!!: Živočíchy a Tkanivo · Pozrieť viac »

Trávenie

Trávenie alebo strávenie môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Trávenie · Pozrieť viac »

Tráviaca sústava

Diagram tráviacej sústavy Tráviaca sústava (iné názvy: tráviaci trakt, tráviaci systém, tráviaca rúra, zažívacia rúra; lat. apparatus digestorius) je skupina orgánov, ktoré sa zúčastňujú príjmu, spracovania a vylučovania potravy.

Nový!!: Živočíchy a Tráviaca sústava · Pozrieť viac »

Včela (rod)

Včela (Apis) je rod z čelade včelovité.

Nový!!: Živočíchy a Včela (rod) · Pozrieť viac »

Všežravec

Všežravec alebo omnivor je organizmus (najčastejšie zviera) bez špecializácie na jednostranný príjem mäsitej alebo rastlinnej potravy.

Nový!!: Živočíchy a Všežravec · Pozrieť viac »

Výtrus (rozmnožovacie teliesko)

Výtrus alebo spóra alebo agaméta je jednobunkové (alebo niekoľkobunkové) rozmnožovacie teliesko, ktoré sa oddelí od organizmu (spravidla baktérie, rastliny, huby) a bez oplodnenia splodí nového jedinca.

Nový!!: Živočíchy a Výtrus (rozmnožovacie teliesko) · Pozrieť viac »

Vermes

Vermes môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Vermes · Pozrieť viac »

Veverica obyčajná

Veverica obyčajná (iné názvy: veverica stromová, veverica hrdzaváČANÁDY, A., MOŠANSKÝ, L. Výzva k mapovaniu veverice hrdzavej (Sciurus vulgaris) na Slovensku. In: Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 1/2013, nepresne: veverička obyčajná; lat. Sciurus vulgaris), je cicavec z čeľade vevericovité.

Nový!!: Živočíchy a Veverica obyčajná · Pozrieť viac »

Vločkovce

Vločkovce (lat. Placozoa) je taxón (vývojový stupeň, oddelenie a podobne) živočíchov s jediným kmeňom plakulovce (Phagocytellozoa) a (predbežne) jediným druhom Trichoplax adherens.

Nový!!: Živočíchy a Vločkovce · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Živočíchy a Voda · Pozrieť viac »

Vtáky

Vtáky sú trieda tetrapodných bipedných teplokrvných stavovcov, ktorých povrch je pokrytý perím, predné končatiny majú premenené na krídla, rozmnožujú sa kladením vajec, pričom dnešné druhy sú vybavené bezzubým zobákom.

Nový!!: Živočíchy a Vtáky · Pozrieť viac »

Vylučovacia sústava

Vylučovacia sústava človeka Vylučovacia sústava je orgánová sústava, ktorá zabezpečuje odstránenie odpadových látok z tela živočícha a je jedným z najdôležitejších systémov v ľudskom organizme.

Nový!!: Živočíchy a Vylučovacia sústava · Pozrieť viac »

Vzdušnice

Vzdušnice (trachey) sú orgánom slúžiacim na výmenu dýchacích plynov u vzdušnicovcov (Tracheata), kam patrí aj hmyz (Insecta).

Nový!!: Živočíchy a Vzdušnice · Pozrieť viac »

Vzduch

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme.

Nový!!: Živočíchy a Vzduch · Pozrieť viac »

Zmysel

Zmysel môže byť.

Nový!!: Živočíchy a Zmysel · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Animalia, Živočích.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »