Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Štipendium

Index Štipendium

Štipendium je peňažná dávka poskytovaná žiakovi, študentovi, alebo mladému vedeckému pracovníkovi, ktorá má podporiť jeho vzdelanie.

5 vzťahy: Doktorand, Pôžička, Príjem, Vedec, Vzdelanie.

Doktorand

Doktorand (lat.) je uchádzač o udelenie doktorského titulu Ph.D. pripravujúci sa na vykonanie skúšok a obhajobu kandidátskej dizertačnej práce.

Nový!!: Štipendium a Doktorand · Pozrieť viac »

Pôžička

Pôžička je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí) veriteľom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp.

Nový!!: Štipendium a Pôžička · Pozrieť viac »

Príjem

Príjem môže byť.

Nový!!: Štipendium a Príjem · Pozrieť viac »

Vedec

Vedec je člen inteligencie; individuálny subjekt vedeckého osvojovania si sveta.

Nový!!: Štipendium a Vedec · Pozrieť viac »

Vzdelanie

Vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania.

Nový!!: Štipendium a Vzdelanie · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »